Zoeken

Handig voor de belastingaangifte

11-03-2021

Vanaf 1 maart kunt u weer belastingaangifte doen. Mogelijk heeft u informatie van ons nodig.

Ik bouw pensioen op

U bouwt pensioen bij ons op. Uw pensioenaangroei is de factor A. Misschien heeft u er wel eens over gehoord. Maar weet u niet precies wat het is. Of vraagt uw belastingadviseur er naar. De factor A vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat ontvangt u per post of staat elk jaar klaar in de Mijn Omgeving. Wel zo makkelijk! Doet u belastingaangifte, dan heeft u het UPO van het aangiftejaar nodig. Hierop staat de factor A van het jaar ervoor. Kijk in Mijn Post voor uw pensioenoverzicht.

De factor A is uw pensioenaangroei

Elk jaar bouwt u een stuk van uw pensioen op. Als u met pensioen gaat, betalen we dat aan u uit. De A in factor A staat voor Aangroei. De factor A laat zien wat u in een bepaald jaar aan pensioen heeft opgebouwd.

De factor A heeft u nodig voor uw belastingaangifte

Bijvoorbeeld als u een lijfrenteregeling hebt en spaart voor extra pensioen heeft u de factor A nodig. Van de Belastingdienst mag u een bepaald bedrag besteden om met belastingvoordeel extra pensioen op te bouwen. Dit is de jaarruimte.

Over dat bedrag betaalt u nu geen belasting. Dat gaat u pas doen als u pensioen gaat krijgen. Waarschijnlijk is uw inkomen tegen die tijd lager dan nu. En gaat u dus minder belasting betalen over dat geld dan u nu zou doen. Pensioensparen levert u dus belastingvoordeel op. Daarom zit er een maximum aan de jaarruimte.

Uw jaarruimte bestaat voor een deel uit uw factor A. Dat deel heeft u immers al gespaard voor uw pensioen.

Voor de berekening van de jaarruimte heeft u onder meer de A-factor nodig. De Belastingdienst gebruikt hierbij een formule. Die kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/hoe-bereken-ik-mijn-jaarruimte

Ik bouw geen pensioen meer bij jullie op

Bent u met pensioen? Of werkt u ergens anders, waardoor u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Dan is er geen factor A bekend bij ons. Dit geldt voor het jaar voorafgaande aan het jaar van de belastingaangifte. Op het UPO staat altijd de factor A over het jaar daarvoor.

Ik ontvang pensioen

Iedere maand krijgt u pensioen van Stap. In de jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u in 2020 heeft ontvangen. Die ontving u in januari. U gebruikt de jaaropgave ook om belastingaangifte te doen. U vindt ‘m terug in Mijn Post, waar ook uw Uniform Pensioenoverzicht te vinden is.