Zoeken

Onze organisatie

Stap heeft een professioneel bestuur, een raad van toezicht en belanghebbendenorganen voor elke pensioenkring. En er is een gespecialiseerd bestuursbureau om hen te ondersteunen. Hieronder ziet u hoe de organisatie van Stap eruit ziet.

Het bestuursbureau

Voor de dagelijkse uitvoering van het beleid kunnen onze pensioenkringen rekenen op de expertise en aansturing van een gespecialiseerd bestuursbureau. Het bestuursbureau coördineert de dagelijkse gang van zaken naar alle organen en uitbestedingspartners van Stap. Daarnaast ondersteunen zij het bestuur met beleidsadvisering en stellen zij de belanghebbendenorganen in staat hun rol goed te vervullen.

Het bestuur

Stap heeft een onafhankelijk bestuur dat bestaat uit deskundige bestuursleden met ieder hun eigen specifieke ervaring op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer, communicatie en governance. Onze bestuursleden zijn niet in dienst (geweest) bij onze oprichters Aegon of TKP Pensioen. Het bestuur bestaat uit 4 leden.

Dit zijn de bestuursleden

Huub Popping
Huub is sinds november 2017 voorzitter van Stap. Daarvoor was hij al sinds 1 juli 2016 bestuurder van Stap. Hij is lid van de Beleggingsadviescommissie en van de Audit Adviescommissie.
Fred Ooms 
Fred is sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Hij is lid van de Audit Adviescommissie en van de Pensioen- en Communicatieadviescommissie.
Marga Schaap
Ook Marga is sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Ze is voorzitter van de Pensioen- en Communicatieadviescommissie.

Daniëlle Melis 
Net als de andere bestuursleden is Daniëlle sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Ze is voorzitter van de Audit Adviescommissie en lid van de Beleggingsadviescommissie.

U heeft als klant het laatste woord

In de Vergadering van Belanghebbendenorganen (VvBO) zitten de voorzitters van alle belanghebbendenorganen. Het VvBO heeft onder andere het recht om bestuursleden te benoemen of te ontslaan. Op deze manier hebben onze klanten het laatste woord.

De raad van toezicht

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

  • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur
  • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt
  • legt verantwoording af aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen

Dit zijn de leden van de raad van toezicht

René Vermeirssen
Lid sinds 1 juli 2016
Jacques Moors 
Voorzitter sinds 1 juli 2016
Martine Menko
Lid sinds 16 maart 2021

Het belanghebbendenorgaan

Elke pensioenkring van Stap heeft een eigen belanghebbendenorgaan (BO). De leden in het BO zijn de vertegenwoordigers van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever(s) uit de pensioenkring. Het BO:

  • adviseert het bestuur van Stap over zaken die de pensioenkring aangaan;
  • heeft goedkeuringsrecht op verschillende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en het premiebeleid van de pensioenkring.

Organogram van Stap

Klik op de afdeling om te vergroten.