Zoeken

Onze reactie op de Wet Toekomst Pensioenen

17-02-2021

We staan voor de grootste wijziging van het pensioenstelsel ooit. In de Wet toekomst pensioenen krijgt het pensioenakkoord echt gestalte. Het ministerie van SZW heeft iedereen de kans gegeven te reageren op het wetsvoorstel. Iedereen mocht gedurende ongeveer 8 weken zijn mening geven over het wetsvoorstel. Dat hebben wij ook gedaan in de zogenaamde internetconsultatie.

Deze consultatie is de volgende stap in de uitwerking van het Pensioenakkoord van 2019. De planning is om de wet op 1 januari 2022 in te laten gaan. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast. 

Onze reactie
Stap heeft vanuit het perspectief van een algemeen pensioenfonds gekeken naar de wetteksten. Wij zien een belangrijke rol voor Stap in de complexe overgang van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel. We bieden oplossingen in het nieuwe stelsel en kunnen daarnaast ook pensioenaanspraken uit het verleden waarborgen. Lees onze reactie waarin we onze belangrijkste observaties toelichten.

Wat is een internetconsultatie?
Bij een internetconsultatie publiceert de wetgever concept wetteksten. Het staat iedereen dan vrij om op deze teksten te reageren. Bij de Wet Toekomst Pensioenen kon dit tot uiterlijk 12 februari 2021. De wetgever kan daarna de concept-wetteksten op onderdelen nog aanpassen. Maar dat hoeft niet. Vervolgens stuurt de wetgever de wetteksten naar de Tweede en Eerste kamer.