Zoeken

Cookiebeleid

Pensioenfonds Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap) maakt voor haar website https://www.stappensioen.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser worden geplaatst op uw computer met daarin gegevens die wij over u hebben verzameld. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wil je meer weten over hoe wij om gaan met persoonsgegevens, lees dan ons privacy statement.

Stap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze cookieverklaring leggen wij uit met welke doeleinden wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van de cookies

Via onze website plaatsen wij functionele en analytische cookies. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden geplaatst. Bekijk het overzicht (pdf) van de cookies die wij via uw browser op uw computer plaatsen.

In- en uitschakelen van cookies

Functionele en analytische cookies plaatsen wij automatisch via uw browser op uw computer. Voor het plaatsen van deze cookies hoeven wij geen toestemming van u te vragen, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Onze analytische cookies hebben wij op een privacyvriendelijke manier ingesteld zoals is aanbevolen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor heeft de gegevensverzameling weinig gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Hoe wij onze analytische cookies privacyvriendelijk hebben ingesteld, kunt u lezen via Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden.

Categorieen van ontvangers

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen. Deze diensten van derde partijen worden ingezet om bijvoorbeeld de website te optimaliseren, zodat we de dienstverlening aan u kunnen verbeteren. Hierbij wordt de informatie die wordt verzameld zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Stap hanteert hierbij de wettelijke kaders zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens pensioenfonds

Voor vragen over de cookieverklaring of vragen omtrent inzage, rectificatie, beperking, overdracht of bezwaar tegen verwerking  van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Bij nieuwe ontwikkelingen passen wij deze pagina aan

De informatie op deze pagina kan worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij raden u daarom aan deze informatie regelmatig te bekijken. Deze cookieverklaring is op 1 mei 2020 voor het laatst aangepast.