Zoeken

Duurzaam beleggen

We beleggen om het pensioenvermogen van deelnemers te laten groeien.

Veel aandacht voor MVB

Maar bij Stap gaat het niet alleen maar om het beste financiële pensioenresultaat. We willen ook dat onze deelnemers genieten in een wereld waarin het fijn leven is. En waarin oog is voor het veranderende klimaat, de mens en de maatschappij. Vandaar dat Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) veel aandacht krijgt binnen alle onderdelen van ons beleggingsbeleid.

Samen de wereld duurzamer maken

Het MVB-beleid zie je in alle stappen terug. Dat begint bij de strategische beleggingsmix en de keuze voor de beleggingscategorieën, het maakt onderdeel uit van het selectieproces van de externe managers en vertaalt zich in de gekozen beleggingsoplossingen.

Het is zelfs mogelijk om een extra duurzaam accent aan te brengen in het beleggingsbeleid van de eigen pensioenkring. Zo maken we samen de wereld een beetje duurzamer.

En niet onbelangrijk: een goed financieel pensioenresultaat gaat uitstekend samen met een duurzaam beleggingsbeleid.

Specifiek MVB-beleid

Wij vinden het belangrijk dat bij de invulling van de portefeuille en de selectie van de onderliggende beleggingen, rekening wordt gehouden met waarden en normen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Daarom hanteren wij een MVB-beleid waaraan iedere pensioenkring binnen Stap minimaal moet voldoen. De specifieke invulling kan per pensioenkring, maar ook per beleggingscategorie variëren. Onderstaand plaatje toont de verschillende treden qua intensiteit van het MVB-beleid.

De meeste pensioenkringen hebben de beleggingsportefeuille ingevuld conform het niveau van trede 2. Wij helpen onze pensioenkringen graag om het MVB-beleid van de pensioenkring te laten aansluiten bij de MVB-ambitie en duurzaamheidskarakteristieken van de pensioenkring.  

Onze beleggingsovertuigingen

We baseren ons beleggingsbeleid op onze beleggingsovertuigingen. Alle beleggingen hebben een duidelijk doel: een solide rendement passend bij de pensioenverplichtingen, ambitie en risicohouding van de pensioenkring. Met een stevige nadruk op maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees meer over onze beleggingsovertuigingen.