Zoeken

Stap het eerste algemeen pensioenfonds in Nederland

19-06-2016
Stap Algemeen Pensioenfonds heeft als eerste vergunning

Het eerste algemeen pensioenfonds in Nederland is een feit. Stap Algemeen Pensioenfonds - kortweg Stap - heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank gekregen. Stap biedt een oplossing voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder kunnen of willen gaan. Ook ondernemingen die een pensioenregeling willen in een pensioenfondsomgeving, kunnen terecht bij Stap.

Schaalvergroting biedt werknemers en gepensioneerden beter pensioenperspectief

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw fenomeen in de pensioenwereld. Het vormt een alternatief voor ondernemingen die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een verzekeraar. Een APF voert meerdere pensioenregelingen naast elkaar uit zonder dat ze één geheel vormen. Iedere regeling vormt een collectiviteitkring. Een klant kan kiezen voor een eigen kring, maar ook voor een gezamenlijke kring met anderen. Het doel is helder: een efficiënte uitvoering van de pensioenregelingen zodat betaalde pensioenpremies zoveel mogelijk pensioen voor de werknemers opleveren. Tegelijk wordt bespaard door het gezamenlijk bekostigen van de bestuurlijke en administratieve werkzaamheden. Daarmee wordt ook tegemoetgekomen aan een veelgehoorde klacht in de pensioenwereld, namelijk de grote en toenemende bestuurlijke druk.

“Voor ons is de positie van werknemers en gepensioneerden het baken in onze bedrijfsvoering. Zeker de werknemer krijgt hoe langer hoe meer op zijn bord als het om zijn inkomen voor later gaat. Stap zet zich in voor een optimaal rendement op de pensioeneuro’s die de werknemer en zijn werkgever iedere maand betalen. Dat doe je met lage kosten en goed beleggingsbeleid. Maar pensioencommunicatie vinden wij minstens zo belangrijk. Werknemers moeten hun pensioen leren begrijpen, zodat ze ook goede keuzes kunnen maken. Gelukkig werken we met uitvoerders die daarin hun sporen hebben verdiend.” Erno Kleijnenberg, voorzitter van Stap

Onafhankelijk bestuur

Stap is opgericht met een startkapitaal van pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar Aegon. Ondanks die financiering, staat Stap volledig op eigen benen en wordt het bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Een raad van toezicht houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur. Erno Kleijnenberg is benoemd als voorzitter van het bestuur. Hij was tot 1 oktober 2015 bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ONVZ. Jacques Moors, voormalig bestuursvoorzitter van ziekenhuis Amstelland, is voorzitter van de raad van toezicht van Stap. Het bestuur is verantwoordelijk voor de collectiviteitkringen.

Medezeggenschap

Werknemers, gepensioneerden en de werkgever worden per collectiviteitkring vertegenwoordigd in een belanghebbendenorgaan. Dit orgaan heeft bij Stap invloed op het beleid, de toeslagen, de hoogte van de premie en de communicatie. Iedere kring is financieel zelfstandig en heeft een eigen dekkingsgraad. En die dekkingsgraad kan stijgen of dalen. De middelloonregeling van Stap valt onder hetzelfde toezichtkader als alle andere pensioenfondsen in Nederland.

“Na twee jaar aan voorbereiding draag ik met liefde mijn bestuursverantwoordelijkheid voor Stap over aan het nieuwe, onafhankelijke bestuur onder leiding van Erno Kleijnenberg. Ik geloof dat Stap het verschil gaat maken voor veel werknemers en gepensioneerden als pensioenfonds nieuwe stijl. Met heldere communicatie over het te verwachten pensioen. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor een gezonde financiële toekomst.” Maarten Edixhoven, directeur Pensioen bij Aegon Nederland

Uitvoerders

Klanten van Stap (ondernemingen en opgeheven pensioenfondsen) profiteren van de service, het vermogensbeheer en een prijsstelling die normaliter alleen een groot pensioenfonds kan bieden. In haar kosten en kostenstructuur werkt Stap volledig transparant, er zijn geen verborgen kosten. TKP is de administrateur van Stap, TKP Investments de fiduciair manager. TKP is een dochter van Aegon Nederland en administreert het pensioen van 3,1 miljoen werknemers en gepensioneerden. TKP Investments is een dochter van Aegon Asset Management en beheert een pensioenvermogen van 23 miljard euro. Beide bedrijven zijn gevestigd in Groningen.

Bestuur
Erno Kleijnenberg (voorzitter)
Daniëlle Melis
Huub Popping
Marga Schaap
Fred Ooms

Raad van toezicht
Jacques Moors (voorzitter)
René Vermeirssen
Jan Overmeer

Directie
Dick Kamp (directeur)