Zoeken

Wat doet Stap

Stap voert de complete pensioenregelingen uit, van A tot Z. Hierin staat de deelnemer centraal.

U krijgt de professionaliteit van een grote uitvoerder, maar met behoud van een toegesneden regeling waarin uw werkgevers en deelnemers zich herkennen. Dat regelen wij en dat is best uniek.

We beperken ons niet tot een bepaalde sector. Alle pensioenfondsen en grote werkgevers zijn welkom en kunnen het pensioen bij ons onderbrengen. Dit kan in een eigen pensioenkring of in een gezamenlijke pensioenkring. Voor iedere pensioenkring houden we een gescheiden vermogen aan, zodat het pensioenvermogen is afgeschermd van andere deelnemers binnen Stap. Pensioenfondsen die toetreden tot een eigen pensioenkring bij Stap behouden zoveel mogelijk hun eigen karakter.

Probleemloze transitie

Met onze ruime ervaring zorgen wij ervoor dat de overgang naar Stap soepel verloopt. Dat hebben alle voorgaande transities wel bewezen. We zetten de overgang projectmatig op en zorgen voor een gedegen implementatieplan. En na de overgang staat er uiteraard een toegewijd klantenteam klaar. Bij Stap werken we met korte lijnen, duidelijke communicatie en heldere afspraken. Alles met een pure persoonlijke betrokkenheid.

Binnen het bestuursbureau van Stap en bij TKP Pensioen en Aegon Asset Management hebben we ruime ervaring met transitietrajecten. Of het nu gaat om de daadwerkelijke uitvoering van een collectieve waardeoverdracht of de administratieve afhandeling ervan. Voorop staat dat alles gewoon doorloopt en eigenlijk niemand iets merkt van de overgang naar Stap. Wilt u weten hoe onze huidige klanten de transitie hebben ervaren? Wij brengen u graag met hen in contact.

Excellente uitvoering

Wij staan voor kwaliteit. We willen onze klanten het allerbeste bieden. Nu en straks. Daarom is onze pensioenadministratie in handen van TKP Pensioen: een pensioenadministrateur met een uitstekende reputatie. En een bewezen staat van dienst.

IJzersterke governancestructuur

Stap heeft een onafhankelijk bestuur. Onze bestuursleden zijn niet in dienst (geweest) bij onze oprichters Aegon of TKP Pensioen. Het bestuur bestaat uit 4 leden.

In de Vergadering van Belanghebbendenorganen (VvBO) zitten de voorzitters van alle belanghebbendenorganen. Zij gaan onder andere over de bestuursbenoemingen. Op deze manier heeft u als klant het laatste woord.  

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht: 

  • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur
  • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt
  • legt verantwoording af aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen

Elke pensioenkring van Stap heeft een eigen belanghebbendenorgaan (BO). Het BO vertegenwoordigt de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgever van de pensioenkring. Het BO:

  • adviseert het bestuur van Stap over zaken die de pensioenkring aangaan
  • heeft goedkeuringsrecht op verschillende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en het premiebeleid van de pensioenkring.

Eersteklas vermogensbeheer

Met Aegon Asset Management (Aegon AM) hebben we een strategische partner die ons adviseert op het gebied van het strategisch beleggingsbeleid en vermogensbeheer. Als fiduciair manager die zelf is voortgekomen uit een pensioenfonds, kent Aegon AM de pensioenwereld door en door. En die expertise delen ze maar al te graag. Met Stap én met alle pensioenkringen. Bovendien lopen zij voorop als het gaat om verantwoord beleggen. Duurzaamheid vormt de ‘groene draad’ in alle onderwerpen en adviezen.

Tegelijkertijd is Aegon AM een grote wereldwijde organisatie, met veel inkoopkracht, een breed netwerk en decennialange expertise. Stuk voor stuk belangrijke elementen om schaalvoordelen te realiseren en innovatie mogelijk te maken. En dat resulteert in de beste beleggingsoplossingen tegen de laagst mogelijke kosten voor u. Voor uw pensioenfonds. Én voor de deelnemers.

Heldere communicatie

Stap zorgt voor een stabiele en betaalbare manier voor het inkomen voor later. We ondersteunen deelnemers en aangesloten werkgevers bij pensioenvraagstukken. We communiceren persoonlijk, helder en indien mogelijk digitaal. Met als doel: het pensioen zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk houden voor iedereen.

Mensen willen transparantie en gemak. Daarom hebben alle deelnemers bij Stap een online pensioendashboard. Dat biedt altijd inzicht in de opbouw en einduitkering van het pensioen. En dankzij samenwerking met het Nibud krijgen deelnemers voorspellingen over hun uitgavepatronen. Zo kunnen ze hun pensioen indien mogelijk bijsturen als de situatie daar om vraagt.

Voor werkgevers van een gezamenlijke pensioenkring werken we met een modern en gebruiksvriendelijk werkgeversportaal. Hierin kunnen werkgevers eenvoudig de benodigde administratieve handelingen verrichten. Ook administratie- of pensioenadvieskantoren kunnen hiervan gebruikmaken.

Werkgevers met een eigen pensioenkring maken gebruik van gegevensaanlevering via bestandsaanlevering. Dit is een bestand waar ze wijzigingen, einde dienstverbanden en nieuwe dienstverbanden doorgeven.