Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

We doen er alles aan om de informatie op deze website actueel en juist te houden. In de disclaimer lees je hierover meer.

Informatie op de website

De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om bezoekers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Hoewel de samenstellers van de site een uiterste zorgvuldigheid in acht nemen, zijn fouten niet geheel uit te sluiten of kan er vertraging optreden in het maken van 'updates'. Het pensioenfonds noch de uitvoerder, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij de uitvoerder, of haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie via de telefoon, de chat of per e-mail

De via de telefoon, de chat of per e-mail verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld juist te zijn, hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Stap Algemeen Pensioenfonds noch haar uitvoeringsorganisatie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook geheel voor risico van de ontvanger.

Telefoonnummers Stap