Zoeken

Verhoging pensioenen voor alle pensioenkringen

12-12-2022

Voor alle pensioenkringen gaat Stap op 31 december 2022 de pensioenen verhogen.

Stap kan de pensioenen verhogen omdat de financiële positie van de pensioenkringen dat toelaat. Dat heeft het bestuur na zorgvuldig onderzoek vastgesteld. Voor de beslissing om de pensioenen te verhogen, wordt ook het belanghebbendenorgaan van elke pensioenkring om advies dan wel goedkeuring gevraagd.

Log in voor meer informatie

U wordt nog persoonlijk geïnformeerd over de verhoging van uw pensioen. Op onze website kunt u nu al de informatie over de verhoging van uw eigen pensioen nalezen. Daar vindt u ook een toelichting over het besluit van de verhoging. Log in voor meer informatie.