Zoeken

Nieuwe pensioenkring: Pensioenkring Aon Nederland

01-05-2023

Wij heten de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland (SPAGN) die overgaan naar Stap van harte welkom.

Met ingang van 1 mei 2023 heeft SPAGN de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stap. De Nederlandsche Bank heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht naar Stap.

Eigen pensioenkring

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam pensioenkring Aon Groep Nederland.

De pensioenkring heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het strategische beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Informatie van pensioenkring Aon Groep Nederland

In mei gaat u een brief ontvangen met meer (praktische) informatie en wat de overgang naar Stap precies betekent.

Stap groeit

Met de komst van Aon telt Stap nu 9 pensioenkringen. Bestuursvoorzitter Huub Popping: 'We zijn blij dat Pensioenfonds Aon Groep Nederland gekozen heeft voor Stap. Ik wil iedereen bij deze van harte welkom heten!'.

Stap beheert nu een totaal belegd vermogen van ruim 7 miljard euro, verdeeld over 9 pensioenkringen. Met de nieuwe Pensioenkring Aon Groep Nederland liggen we goed op koers om onze doelstellingen te realiseren en onze toekomstbestendige organisatie verder te laten groeien.