Zoeken

Daniëlle Melis herbenoemd als bestuurslid Stap Algemeen Pensioenfonds

28-05-2020

Op 1 juli 2020 loopt de eerste zittingstermijn van Daniëlle Melis af als bestuurslid van Stap. 

Het bestuur en de raad van toezicht zijn verheugd dat Daniëlle Melis beschikbaar is voor een tweede zittingstermijn. Het bestuur heeft haar daarop voor herbenoeming voorgedragen aan de Vergadering van belanghebbendenorganen van Stap. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft unaniem ingestemd met haar herbenoeming. De tweede zittingstermijn van Daniëlle Melis loopt tot 1 juli 2024.

De Vergadering van belanghebbendenorganen bestaat uit de voorzitters van de belanghebbendenorganen van de pensioenkringen van Stap en heeft onder meer als bevoegdheid om bestuursleden en leden van de raad van toezicht te benoemen. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft eveneens aangegeven verheugd te zijn dat Daniëlle Melis beschikbaar is voor een volgende termijn en zich blijft inzetten om de doelstellingen van Stap te realiseren.

Daniëlle Melis: “Stap heeft zich sinds 2016 ontwikkeld tot een volwassen nieuwe speler in de snel veranderende pensioenmarkt. Een periode waar ik met trots op terugblik. Ik kijk er dan ook naar uit om ook de komende vier jaren met onze bestaande en nieuw te verwelkomen klanten Stap verder te laten groeien en een bijdrage te blijven leveren aan de strategische ambities van Stap als beste, meest professionele en toekomstbestendige APF van Nederland.”

De Nederlandsche Bank heeft inmiddels met de herbenoeming per 1 juli 2020 ingestemd.