Zoeken

Pensioenkring Holland Casino

Welkom bij Stap Pensioenkring Holland Casino. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over uw pensioen bij Stap. 

Uw pensioen bij Stap

U heeft pensioen bij Pensioenkring Holland Casino. Wilt u weten wat er voor uw pensioen is geregeld? De belangrijkste informatie vindt u op onze website. Wilt u nog meer weten? Log in en bekijk uw eigen pensioen. U logt snel en makkelijk in met uw DigiD.

Dekkingsgraad mei 2024: 129,8%

Pensioenkring Holland Casino wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

De dekkingsgraad in mei 2024 is 129,8%. Meer weten? Lees meer over de dekkingsgraad

Nieuwe regels voor pensioen

Er zijn afspraken gemaakt over uw nieuwe pensioenregeling. Lees meer over de planning en wat er verandert

Uw belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) vertegenwoordigt de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgever van de pensioenkring. Het BO voorziet het bestuur van Stap van adviezen.

Het BO van Pensioenkring Holland Casino

Het belanghebbendenorgaan van Stap Pensioenkring Holland Casino bestaat uit:

  • Ed Roijers (voorzitter, namens werkgevers)
  • Rob Oosterhout  (namens werkgevers)
  • Willem Kooijman (secretaris, namens werkgevers)
  • Hessel Hollema (namens pensioengerechtigden)
  • Carola Coeleman (namens deelnemers)
  • Annemie Plat (namens deelnemers)