Zoeken

Financiële situatie

Ieder pensioenkring wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

Log in voor informatie over de financiele situatie van uw pensioenkring

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

De dekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  • De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen.
  • Met de dekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat. Of gelijk blijft. We willen het pensioen elk jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna elk jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen, wordt uw pensioen minder waard.

Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

Rente

De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. 

Rendement

Wij beleggen de premie die jij en je werkgever betalen. Die beleggingen leveren een rendement op. Een goed rendement is goed voor onze dekkingsgraad.

Levensverwachting

We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.