Zoeken

Stap verwelkomt Pensioenfonds Sanoma

29-05-2018
pensioenfonds sanoma

Stap heet de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Sanoma van harte welkom bij Stap!

Met ingang van 24 mei 2018 heeft Pensioenfonds Sanoma de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stap Pensioenkring 2.  Op 17 mei 2018 heeft De Nederlandsche Bank de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Sanoma naar Stap Pensioenkring 2.

De circa 4.000 (gewezen) deelnemers en gepensioneerden ontvangen in juni een brief van Stap met informatie over onder meer Stap en het deelnemersportaal.

Pensioenkring 2

Pensioenkring 2 is sinds 1 januari 2018 operationeel. Pensioenkring 2 is een multi-client pensioenkring waarin meerdere werkgevers de pensioenregeling hebben ondergebracht.