Zoeken

Iedereen van TotalEnergies Nederland: welkom bij Stap!

01-01-2022

Wij heten alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Total Pensioenfonds Nederland welkom bij Stap. Ook heten wij de aangesloten ondernemingen welkom bij Stap.

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Total Pensioenfonds Nederland de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland. De Nederlandsche Bank heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht naar Stap. De aangesloten ondernemingen hebben ook per 1 januari 2022 de pensioenregeling ondergebracht bij Pensioenkring TotalEnergies Nederland.

Met de komst van TotalEnergies telt Stap nu 8 pensioenkringen. Bestuursvoorzitter Huub Popping: ‘We zijn erg blij dat Total Pensioenfonds Nederland en de aangesloten ondernemingen hebben gekozen voor Stap. Ik wil iedereen bij deze van harte welkom heten!’.

Eigen pensioenkring

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de circa 1.500 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring TotalEnergies Nederland. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap overgaan, bedraagt ongeveer 600 miljoen euro.

De huidige pensioenregeling wordt vanuit Pensioenkring TotalEnergies Nederland voortgezet. De pensioenkring heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het strategische beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Informatie van Pensioenkring TotalEnergies Nederland

Heeft u pensioen bij Total Pensioenfonds Nederland? Dan ontvangt u in januari een brief met daarin meer (praktische) informatie en wat de overgang naar Stap (financieel) precies betekent.

Stap groeit

Stap beheert nu een totaal belegd vermogen van ruim 9 miljard euro, verdeeld over 8 pensioenkringen. Daarmee liggen we goed op koers om onze doelstellingen te realiseren.