Zoeken

Wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar Tweede Kamer

01-04-2022

Op 30 maart is het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn meer details uitgewerkt van het Pensioenakkoord dat het kabinet, werkgevers en werknemers in 2019 hebben afgesproken. Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 ingaat.

Nieuwe pensioenregeling uiterlijk in 2027
Als de nieuwe wet is ingegaan, maken de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling moet er uiterlijk in 2027 zijn. In de wet is ook opgenomen op welke manier gesloten pensioenkringen over kunnen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij zijn al bezig met de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe wet en gaan daar de komende periode mee door. We zorgen er zo voor dat we op tijd klaar zijn om onze klanten te begeleiden bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Er verandert nu nog niets voor u
Voor u verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat, dus uiterlijk in 2027, maar misschien eerder. Natuurlijk houden we u in de tussentijd wel op de hoogte. Wilt u weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning er verder uitziet? Bekijk dan onze themapagina over het nieuwe pensioenstelsel.