Zoeken

Wet toekomst pensioenen: een uitdaging vol kansen

Stap is klaar voor de toekomst, ook voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Want, uiterlijk in 2028 moeten pensioenfondsen en pensioenkringen voldoen aan de eisen van de Wtp.

Werkgevers, werknemers, pensioenfondsen: iedereen in Nederland krijgt te maken met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zoals beschreven in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Kiezen voor Stap betekent dat u de transitie naar de Wtp in één keer oplost. Eerst is er de collectieve waardeoverdracht naar het APF. En vervolgens, binnen de projectorganisatie van Stap, de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zoals die door sociale partners is gekozen. U krijgt dus een arbeidsvoorwaardelijk optimale en begrijpelijke regeling, waarvan de kwalitatief hoogstaande uitvoering op uw wensen is afgestemd.

Wij leggen graag uit op welke manier wij u kunnen ontzorgen bij deze transitie.

Stap beschikt namelijk over een doordachte totaalpropositie, die wij naadloos passend maken bij uw unieke situatie als klant.

Wij helpen u bij de keuzes

Voor de meeste bestaande regelingen liggen er twee keuzes voor:

  1. Gaan de bestaande rechten mee over naar het nieuwe stelsel (invaren), of kiest u voor de oude spelregels (FTK)?
  2. Met welke regeling gaat u na de transitie verder? Kiest u voor de Flexibele premieregeling of wordt het de Solidaire premieregeling? 

Deze vragen kunnen we natuurlijk alleen in hun onderlinge samenhang beantwoorden. Maar er zijn bij de antwoorden op deze vragen vele combinaties denkbaar.

Welke combinatie van antwoorden u ook kiest: het is goed om te weten dat al die antwoorden bij Stap hun plaats kunnen krijgen. Dat ziet er dan als volgt uit:

Op dit moment mogen gesloten fondsen nog niet invaren: de verwachting is dat gesloten fondsen, waar nog een werkgever van bestaat, die mogelijkheid alsnog gaan krijgen.

De 4 pijlers van onze propositie

  1. Flexibele premieregeling: hierin herkent u de al jaren bestaande Wet verbeterde premieregeling. Onze uitbestedingspartner TKP is hierin zeer ervaren. Bewezen, doorontwikkelde Lifecycles sluiten nauwkeurig aan bij de risicohouding van uw deelnemers. In de uitvoering besteden wij veel aandacht aan de communicatie en de keuzebegeleiding. De optimalisatie hiervan is de afgelopen jaren steeds verder gegaan, onder meer door deelnemersonderzoek met behulp van klantreizen.

  2. Solidaire premieregeling: deze regeling bevat elementen van de collectieve solidariteit zoals u die op dit moment gewend bent, en van de premieregelingen die al tijden bekend zijn. Met diepgaande kennis van beide stelsels brengt Stap deze werelden bij elkaar.

  3. FTK behouden: gaat de voorkeur uit naar het intact houden van de gemaakte afspraken voor de tot het moment van transitie naar de Wtp opgebouwde rechten? Dan moet vanaf de overstap naar Wtp een stabiele, kostenefficiënte uitvoering voor lange termijn gewaarborgd zijn. Bij Stap kunt u ook voor deze oplossing gebruik maken van een flink schaalvoordeel. Stap zal deze oplossing immers voor meerdere pensioenkringen blijven verzorgen. Het schaalvoordeel kan benut worden om voor een reëel budget toch nog recht te doen aan de specifieke kenmerken van uw regeling. We kunnen dit zowel in een gezamenlijke als in een eigen pensioenkring inrichten.

  4. Combinatiepropositie: de overgang naar het nieuwe stelsel is al ingewikkeld genoeg. Uw deelnemers hebben graag één loket waar ze met al hun pensioenvragen terecht kunnen. De gekozen oplossingen voor bestaande en toekomstige pensioenrechten moeten perfect op elkaar aansluiten. Dan is één uitvoerder wel zo handig. En al helemaal als die uitvoerder een bewezen trackrecord heeft voor implementaties en transities, en voor elke separate oplossing schaalvoordeel en expertise kan bieden. Vraag ons naar de mogelijkheden van het combineren van regelingen.

Natuurlijk kan Stap aan elk van bovenstaande proposities de door u gewenste overgangsregelingen toevoegen. Ook kunt u bij Stap extra arbeidsvoorwaardelijke regelingen kwijt, zoals aanvullend overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid of andere aanvullingen.

Onze specialisten begeleiden u en uw adviseurs het liefst al in de fase waarin u zich samen met uw adviseur oriënteert op de overgang naar de Wet toekomst pensioenen. Wij denken daarbij mee in oplossingen en mogelijkheden, en het doorrekenen van diverse scenario’s. Hierdoor kan uw aandacht gefocust blijven op de broodnodige dialoog met uw achterban.

Wij gaan het gesprek graag met u aan. Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact op met Heiko Hoogendijk.