Zoeken

Scheiden

U wilt weten wat de gevolgen zijn van scheiden voor uw pensioen. Dat hangt af van uw situatie.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner standaard recht op:

  • de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde én
  • het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.

U en uw ex-partner kunnen ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld uw ouderdomspensioen helemaal ni­et verdelen, of op een andere manier. Leg de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Of misschien heeft u al afspraken gemaakt in uw huwelijkse voorwaarden.

Vertel ons binnen 2 jaar hoe u het pensioen wilt verdelen. Dan zorgen wij later voor de betaling aan uw ex-partner. Geef de verdeling door met het mededelingsformulier bij scheiding van de Rijksoverheid. 

Ongehuwd samenwonend

Als u ongehuwd samenwoonde heeft uw ex-partner:

  • geen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling.
  • mogelijk wel recht op het hele partnerpensioen dat u tot het einde van het samenwonen opbouwde. Of uw ex-partner recht heeft op dit partnerpensioen hangt af van een aantal zaken.

Meld uw partner af als u ongehuwd samenwoonde. Gebruik daarvoor het formulier.

Formulier einde samenleving doorgeven.pdf