Zoeken

Van Pensioenakkoord tot een nieuwe pensioenregeling

24-09-2021

Een nieuwe pensioenregeling is er niet zomaar. Hieronder ziet u welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen. We streven ernaar deze informatie regelmatig te updaten met nieuwe informatie zodra er meer bekend wordt over het nieuwe pensioenstelsel. 

Reeds afgehandeld

Vanaf 2019 tot begin 2021 Het Pensioenakkoord is gesloten en deels verder uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel 'Toekomst Pensioenen'. Iedereen heeft mogen reageren op het conceptwetsvoorstel.
Voorjaar 2021 Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Dit kan leiden tot wijzigingen in de verdere uitwerking van het pensioenakkoord.

Nog te komen

Vanaf 2022 Besluit of we gebruik willen maken van de wetgeving die overgang regelt (transitie-FTK). En hoe we het beleid dan gaan inrichten. Dit besluit nemen we voor elke pensioenkring afzonderlijk, in overleg met de sociale partners. 
In 2022 Het Pensioenakkoord wordt omgezet in wetgeving. 
1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen treedt in werking (verwachting).

Vanaf 2023 Start van het besluitvormingsproces. De sociale partners beslissen hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien en wanneer deze ingaat.
Uiterlijk 2027 Uiterlijk 1 januari 2027 moet de nieuwe pensioenregeling ingaan.

Gesloten pensioenkringen

Stap heeft vier gesloten pensioenkringen: Pensioenkring Douwe Egberts, Pensioenkring SVG, Pensioenkring Aon Groep Nederland en Pensioenkring Ballast Nedam. Een gesloten pensioenkring is een pensioenkring waarin geen pensioenpremie meer wordt betaald voor nieuwe pensioenopbouw. Ook worden er geen nieuwe deelnemers meer toegelaten tot de pensioenkring. Het geld dat aanwezig is, beheert Stap. Maar dat pensioen groeit niet meer aan door inleg van premie voor de deelnemers.  

In het conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen is op dit moment opgenomen dat gesloten pensioenkringen niet over kunnen naar het nieuwe stelsel. Mogelijk verandert dat in de definitieve wet.

Eerder verschenen berichten

 

Terug