Zoeken

Uw pensioen in 2022

Iedere maand krijgt u pensioen van Stap Algemeen Pensioenfonds. In de specificatie van januari 2022 ziet u hoeveel pensioen u dit jaar ontvangt. In de jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u in het vorige jaar kreeg. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen in 2022.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2022 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?

U wilt weten wanneer uw pensioen op uw rekening staat. U ontvangt uw pensioen op vaste data. Bekijk de betaaldata in 2022.

Verhoging of verlaging van uw pensioen

 

Pensioenkring 2

Uw pensioen gaat niet omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 niet omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is niet goed genoeg om uw pensioen te verhogen. Gelukkig is de financiële situatie wel goed genoeg om uw pensioen niet te hoeven verlagen. We weten nu nog niet of dit in de toekomst zo blijft.

Wij proberen ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen (Onze ambitie is een jaarlijkse verhoging die gelijk is aan 50% van de prijsstijging). Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring 2 goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen jaren zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden op basis van de reguliere toeslagverlening als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2021 0,00% 2,57%
2020 0,00% 0,99%
2019 0,00% 1,64%
2018 0,00% 1,47%


Bent u overgekomen van Pensioenfonds Sanoma, Invista of Fresenius? Mogelijk is er voor u sprake van een verhoging van uw pensioen uit een indexatiedepot. Op de website leest u of dat voor u van toepassing is (geweest). De toeslagverlening vanuit het toeslagendepot moet nog worden vastgesteld.

Stap Pensioenkring 2 is op 1 januari 2018 begonnen. Dat betekent dat 2018 het eerste jaar is waarvoor informatie opgenomen is.

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.           

Bent u overgekomen van Pensioenfonds Sanoma en ontvangt u een WAO-hiaatpensioen?
Deze uitkering gaat jaarlijks per 1 januari met 3% omhoog.

Pensioenkring Holland Casino

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 0,38%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Holland Casino goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

De toeslagambitie is gelijk aan de helft van de prijsstijging en de helft van de loonstijging.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2021 0,38% 2,57%
2020 0,00% 0,99%
2019 0,00% 1,64%
2018 0,30% 1,47%
2017 0,00% 1,20%


Per 1 juli 2017 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Holland Casino overgegaan naar het Algemeen Pensioenfonds Stap. De hierboven genoemde percentages tot en met het jaar 2016 zijn de door Pensioenfonds Holland Casino vastgestelde percentages.

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.

Ontvangt u een WAO-hiaatpensioen?
Deze uitkering gaat jaarlijks per 1 januari met 3% omhoog.

Pensioenkring Eastman

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 0,25%.

Bouwt u nog pensioen op? Mogelijk ontvangt u in 2022 ook een verhoging uit het indexatiedepot. Dit kan als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar hoog genoeg is. Het besluit wordt eind januari / begin februari genomen. Als het mogelijk is, dan informeren we u over de verhoging.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Eastman goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2021 0,25% 2,57% (oktober 2020 tot oktober 2021)
2020 0,00% 0,99% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,22% 1,64% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,80% 1,47% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,52% 1,47% (oktober 2016 tot oktober 2017)


Bij de start van Pensioenkring Eastman is de bestemmingsreserve indexatie middelloon (BIM) voor actieve deelnemers gemaakt. De BIM is een indexatiedepot voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Is de reguliere jaarlijkse verhoging van het pensioen lager dan de toegestane verhoging per jaar? Dan kan er een (aanvullende) verhoging worden gegeven uit het BIM indexatiedepot, zolang hier geld in zit. Mogelijk ontving u een aanvullende toeslag. Kijk voor meer informatie over deze aanvullende toeslag op www.stappensioen.nl/mijnpensioen/BIM.

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.

Pensioenkring Ballast Nedam

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 0,87%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Ballast Nedam goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2021 0,87% 2,7% (oktober 2020 tot oktober 2021)
2020 0,00% 1,11% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 4,64% (januari 2018 tot oktober 2019)
2018 0,00% 1,25% (januari 2017 tot januari 2018)
2017 0,00% 0,98% (januari 2016 tot januari 2017)


Per 1 januari 2019 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Ballast Nedam overgaan naar Algemeen Pensioenfonds Stap. De hierboven genoemde percentages tot en met het jaar 2018 zijn door Pensioenfonds Ballast Nedam vastgestelde percentages.

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.

Pensioenkring Douwe Egberts

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 2,57%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Douwe Egberts goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2021 2,57% 2,57%
2020 0,00% 0,99%
2019 0,88% 1,64%
2018 1,10% 1,33%
2017 1,00% 1,34%


Per 1 april 2018 zijn de pensioenaanspraken en -rechten van Pensioenfonds Douwe Egberts overgegaan naar Stap Pensioenkring Douwe Egberts. De hierboven tot en met 2017 genoemde percentages zijn de door Pensioenfonds Douwe Egberts vastgestelde percentages.

Verlaging
Op dit moment hebben wij geen tekort. Als wij een tekort krijgen, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel  genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.

Pensioenkring SVG

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 1,32%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring SVG goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2021 1,32% 2,57% (oktober 2020 tot oktober 2021)
2020 0,00% 0,99% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 1,64% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,04% 1,47% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,00% 1,47% (oktober 2016 tot oktober 2017)

Verlaging
Op dit moment hebben wij geen tekort. Als wij een tekort krijgen, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.

Pensioenkring GE Nederland

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Per 31 december 2021 gaat uw pensioen omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen. Voor actieve deelnemers verhogen we het pensioen met 2%. Voor niet-actieve deelnemers met 2,7%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring GE Nederland goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2021 actieve deelnemers: 2,00%
niet-actieve deelnemers: 2,7%
2,7% (oktober 2020 tot oktober 2021)
2020 0,00% 0,99% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 1,64% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,04% 1,47% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,00% 1,47% (oktober 2016 tot oktober 2017)


Per 1 september 2021 is de pensioenregeling van GE Pensioen overgaan naar Stap Pensioenkring GE Nederland. De hierboven  benoemde percentages tot en met het jaar 2020 zijn door GE Pensioen vastgestelde percentages. Vlak voor de overgang heeft GE Pensioen alle niet-toegekende indexaties tot dat moment alsnog toegekend.         

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. De kans dat wij uw pensioen verlagen is erg klein, omdat de werkgever extra premie betaalt om deze verlaging te voorkomen. Een verlaging van uw pensioen kan dan ook alleen aan de orde zijn als het voortbestaan van de werkgever in het geding is en hij daarom deze financiële verplichting niet kan nakomen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.   

Pensioenkring TotalEnergies Nederland

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag
Uw pensioen gaat per 31 december 2021 omhoog. De huidige financiële situatie van uw pensioenkring is goed genoeg om uw pensioen te verhogen met 0,25%.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2021 0,25% 3,42% (november 2020 tot november 2021
2020 0,00% 1,22% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 2,72% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,04% 2,10% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,00% 1,33% (oktober 2016 tot oktober 2017)


Per 1 januari 2022 is de pensioenregeling van Total Pensioenfonds Nederland overgegaan naar Algemeen Pensioenfonds Stap. De hierboven genoemde percentages tot en met het jaar 2021 zijn de door Total Pensioenfonds Nederland vastgestelde percentages.

Verlaging
Omdat wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. De afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen niet verlaagd.


Vakantiegeld zit al in uw pensioen

Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt.

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan

Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen. Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt.

 • Heeft u nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor u het gunstigst is op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting.
 • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?

Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw pensioen wordt dan hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

 1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
 2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2022 is de bijdrage Zvw 5,50% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 273,65 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 59.706? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2022

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

 • Een scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap als u niet in Nederland woont.
 • U stopt met samenwonen en uw partner is in het verleden bij ons aangemeld.
 • U woont niet in Nederland en u overlijdt. Uw familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons doorgeven.
 • U krijgt een wezenpensioen en u stopt met studeren.
 • U verhuist naar of in het buitenland.

Heeft u nog vragen?

Op onze website vindt u veel informatie over uw pensioen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.