Zoeken

Uw pensioen in 2024

Iedere maand krijgt u pensioen van Stap Algemeen Pensioenfonds. In de specificatie van januari 2024 ziet u hoeveel pensioen u dit jaar ontvangt. In de jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u in het vorige jaar kreeg. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen in 2024.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2024 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?

U wilt weten wanneer uw pensioen op uw rekening staat. U ontvangt uw pensioen op vaste data. Bekijk de betaaldata in 2024.

Vakantiegeld zit al in uw pensioen

Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt.

Verhogen en verlagen van uw pensioen

Wij proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • De financiële positie van uw pensioenkring goed genoeg is en 
 • Het bestuur van Stap besluit om toeslag te verlenen.

Meer weten over de verhoging van de pensioenen de afgelopen vijf jaar? Log gemakkelijk in met DigiD voor deze informatie.

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan

Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen. Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt.

 • Heeft u nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor u het gunstigst is op de website van de Belastingdienst.
 • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting.
 • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?

Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw pensioen wordt dan hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

 1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
 2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2024 is de bijdrage Zvw 5,32% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 317,55 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 71.628? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2024

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

 • Een scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap als u niet in Nederland woont.
 • U stopt met samenwonen en uw partner is in het verleden bij ons aangemeld.
 • U woont niet in Nederland en u overlijdt. Uw familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons doorgeven.
 • U krijgt een wezenpensioen en u stopt met studeren.
 • U verhuist naar of in het buitenland.

U heeft uw pensioen afgekocht in 2023

Uw hele pensioen is daarom in 2023 als eenmalige uitkering aan u betaald. U krijgt in de toekomst geen nieuwe uitkering meer van ons. 

U bent nabestaande van een overleden deelnemer

Een familielid van u ontving een pensioenuitkering in 2023. Dit familielid is helaas overleden. Als nabestaande krijgt u de jaaropgave die bij deze pensioenuitkering hoort. 

Op de jaaropgave staat hoeveel pensioen uw familielid ontving in 2023. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte. 

Heeft u nog vragen?

Op onze website vindt u veel informatie over uw pensioen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.