Zoeken

Arbeidsongeschikt

U wilt weten wat er voor uw pensioen is geregeld als u arbeidsongeschikt raakt. U blijft pensioen bij ons opbouwen als u arbeidsongeschikt raakt in dienst van uw werkgever en u al pensioen bij ons opbouwde. Mogelijk krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.

U blijft pensioen opbouwen

Als u arbeidsongeschikt raakt, blijft u pensioen bij ons opbouwen:  

  • Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie.
  • Over het deel dat u (mogelijk) nog werkt. U en uw werkgever betalen de premie.

Een voorwaarde is wel dat u pensioen bij ons opbouwde op het moment dat u arbeidsongeschikt werd.

Hoeveel u opbouwt hangt af van uw situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bent Percentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100% 70%
65% - 80% 50,75%
55% - 65% 42%
45% - 55% 35%
35% - 45% 28%
minder dan 35%  0%

 

Mogelijk krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen

Verdient u meer dan € 71.628 bruto per jaar (bedrag 2024)? Dan krijg u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Kijk in uw pensioenregeling of u daarvoor in aanmerking komt.