Zoeken

Pensioenpotjes verhuizen

U kunt pensioen bij een ander pensioenfonds meeverhuizen naar Stap. Dat heet waardeoverdracht. Gaat u ergens anders werken? U kunt ook dan uw pensioen meeverhuizen.

Nieuw bij stap? U kunt uw pensioen meeverhuizen

Heeft u pensioen opgebouwd bij een andere werkgever? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar Stap. Of waardeoverdracht voor u interessant is, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe staan de pensioenfondsen er financieel voor? Is er kans op verhoging of verlaging van uw pensioen?
  • Welke keuzes heeft u? Bijvoorbeeld: vanaf welke leeftijd kunt u met pensioen?
  • Krijgt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt? En krijgen uw kinderen wezenpensioen?
  • Welke risico's loopt u? Bijvoorbeeld: ligt het risico van beleggen bij u zelf of bij alle deelnemers gezamenlijk?

 

Nieuwe werkgever? Pensioenopbouw bij ander fonds

 Als u uit dienst gaat bij uw werkgever, stopt ook uw pensioenopbouw bij Stap. Als uw pensioenopbouw bij ons stopt, stoppen ook uw (vrijwillige) risicoverzekeringen als u die bij ons had. Als u een nieuwe werkgever heeft, bouwt u waarschijnlijk pensioen op bij een ander pensioenfonds. U kunt kiezen wat u doet met uw opgebouwde pensioen bij Stap.

  • U kunt uw pensioen bij ons 'laten staan'. U krijgt later een uitkering van ons. 
  • U kunt uw pensioen meeverhuizen naar uw nieuwe pensioenfonds. U regelt dit bij uw nieuwe pensioenfonds.