Zoeken

Pensioenakkoord, de stand van zaken

01-10-2020
Vraag en antwoord

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de uitwerking van het pensioenakkoord. De achterbannen van de sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) hebben begin juli ingestemd met het pensioenakkoord. Daarna heeft minister Koolmees de uitwerking van het pensioenakkoord aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook de Tweede Kamer gaf groen licht. De komende periode wordt er gewerkt aan de nieuwe wetgeving. Dit gebeurt in de volgende fases zoals hier onder beschreven.

Tijdlijn

2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2022. Op deze datum zullen hoogstwaarschijnlijk ook enkele andere maatregelen omgezet zijn in wetgeving en ingaan. Deze wijzigingen vindt u onder het kopje ‘overige wijzigingen in uw pensioenregeling’

2022-2024: Op basis van de nieuwe wetgeving moeten er keuzes gemaakt worden en besluiten genomen worden.

1 januari 2026: Dit is de uiterste invoeringsdatum.

Overige wijzigingen in uw pensioenregeling

Naast deze nieuwe pensioenovereenkomst worden ook enkele andere maatregelen de komende tijd omgezet in wetgeving. Deze wetgeving gaat hoogstwaarschijnlijk in per 1 januari 2022.  Elke pensioenregeling moet hierop in 2021 worden aangepast. Het gaat hier onder andere om de volgende wetgeving:

  • Wet Pensioenverdeling bij scheiding: bij een scheiding krijgt de ex-partner een (deel van het) nabestaandenpensioen (het bijzonder nabestaandenpensioen) en heeft de ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen (verevening). Bij verevening wordt het pensioenvermogen van het ouderdomspensioen verdeeld tussen de deelnemer en de ex-partner. De ex-partner krijgt dit pensioen als de deelnemer zelf met pensioen gaat .De nieuwe wet gaat een stap verder. Hier wordt het pensioenvermogen waar de ex-partner recht op heeft omgezet in een pensioen voor deze ex-partner zelf.
  • Wijziging nabestaanden – en wezenpensioen: nu is het nabestaandenpensioen vaak 70% van het ouderdomspensioen. In de nieuwe wet wordt het nabestaandenpensioen maximaal 50% van het salaris dat een deelnemer verdient als een deelnemer werkt. Als het dienstverband van de deelnemer eindigt dan wordt stopt deze verzekering en kan een nabestaandenpensioen worden verzekerd door een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen. Het wezenpensioen wordt 20% van het salaris en wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar van de wees.
  • Uitkering ineens: het wordt vanaf 2022 mogelijk om op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen in één keer uit te laten keren. Het gaat hier om maximaal 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen. Hieraan worden wel voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden moeten nog verder worden uitgewerkt in het wetsvoorstel.

Wij zijn inmiddels gestart om ons voor te bereiden op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.