Zoeken

Nieuws

Pensioenakkoord

18-06-2019

Na ongeveer 10 jaar onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel hebben de regering en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. De vakbonden hebben ingestemd met de gemaakte afspraken, nadat zij dit hadden voorgelegd aan hun achterban.

Het Pensioenakkoord in hoofdlijnen

Ongetwijfeld heb je al veel gehoord of gelezen over de inh...

Lees meer