Zoeken

Welkom Pensioenkring Ballast Nedam

04-01-2019
Ballast Nedam

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Pensioenfonds Ballast Nedam de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stichting Algemeen Pensioenfond Stap. De Nederlandsche Bank heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor deze collectieve waardeoverdracht.

Eigen Pensioenkring
De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de circa 6.800 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Ballast Nedam. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap overgaan, bedraagt ongeveer 1 miljard euro.

De huidige pensioenregeling van Pensioenfonds Ballast Nedam  wordt vanuit Pensioenkring Ballast Nedam voorgezet.

Pensioenkring Ballast Nedam heeft een eigen Belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Zeer verheugd
Stap is zeer verheugd met het openen van Pensioenkring Ballast Nedam. Bestuursvoorzitter Huub Popping: 'Wij bedanken Pensioenfonds Ballast Nedam voor het vertrouwen in Stap. Wij heten de gewezen deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Ballast Nedam van harte welkom bij Stap.'