Zoeken

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

24-09-2021

In het nieuwe stelsel staat niet langer de pensioenuitkering centraal. In plaats daarvan staat de pensioenpremie centraal. Voorheen was het uitgangspunt dat u van te voren ongeveer wist hoe hoog uw pensioen later werd. Dat is straks niet meer zo.  

U bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen, of pensioenkapitaal, beheert uw pensioenfonds voor u. Uw pensioenkapitaal gaat meer meebewegen met de economie. Tijdens de periode dat u premie betaalt, krijgt u steeds een inschatting hoe u ervoor staat. U krijgt dan te zien hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten.

Als u met pensioen gaat, koopt u een pensioenuitkering aan. Voor de meeste mensen zal ook de hoogte van de pensioenuitkering meer meebewegen met de economie.

Wat weten we tot nu toe?

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor u als deelnemer al vast. We noemen ze kort:

 • Bedrag ineens op pensioendatum
  U krijgt de mogelijkheid om op uw pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen. Bijvoorbeeld voor een wereldreis of het (gedeeltelijk) afbetalen van uw huis.  
   
 • Partnerpensioen verandert
  Er komt één algemene regeling voor partnerpensioen. Deze geldt voor iedereen die werkzaam is bij een werkgever met een pensioenregeling. In het kort: overlijdt u voor pensioendatum? Dan krijgt uw partner een vast percentage van uw inkomen. Het is nog niet bekend hoe hoog dat percentage wordt. Overlijdt u na pensioendatum, dan hangt de hoogte af van het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd.
   
 • Pensioen beweegt mee met de economie
  De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger u bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen.
   
 • Ieder jaar inschatting hoogte pensioen
  Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken steeds opnieuw een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten.

Hoe gaat het verder?

 • Stap 1 Het definitieve wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. 
 • Stap 2 Werkgevers en vakbonden maken afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling kunnen invoeren.
 • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kunt u zien wat dit voor uw pensioen betekent.

Sociale partners nemen eerst een aantal besluiten

De sociale partners nemen eerst een aantal besluiten maar bij veel zaken betrekken zij uiteraard ook het pensioenfonds en de pensioenkringen.  

Besluiten die genomen moeten worden

 • Hoe gaat de pensioenregeling eruitzien?
 • Gaan de bestaande pensioenaanspraken en -rechten over?
 • Worden deelnemers gecompenseerd, en hoe, als ze erop achteruitgaan in vergelijking met de huidige pensioenregeling?

Nieuwe pensioenregeling uiterlijk in januari 2027

Om de nieuwe pensioenregeling te kunnen invoeren moeten de sociale partners met elkaar tot overeenstemming komen. Uiterlijk in januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over zijn naar de nieuwe regels. Ook Stap.

Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel. Werk waarop we ons nu goed voorbereiden.

Terug