Zoeken

Nieuwe regels voor pensioen in troonrede

26-09-2023

Dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. De koning sprak de troonrede uit en opende zo het nieuwe parlementaire jaar. In de troonrede ging het kort over de nieuwe regels voor pensioen.

Een toekomstbestendiger pensioen

Tijdens de troonrede zei de Koning: “Met de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli jongstleden in werking is getreden, is een grote stap gezet naar een toekomstbestendiger pensioen. Pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers werken hard aan de overstap naar het nieuwe stelsel.”.

Uw pensioen gaat ook veranderen

Uw pensioen bij Stap gaat waarschijnlijk ook veranderen door de nieuwe regels voor pensioen. Op onze themapagina leest u hierover. En wat er verandert en wat hetzelfde blijft. U hoeft zelf nu nog niets te doen.

Bekijk de themapagina over de nieuwe regels voor pensioen