Zoeken

Massale overdracht van kleine pensioenen

07-05-2021

De komende periode gaan pensioenuitvoerders in Nederland kijken of ze ongeveer 2 miljoen kleine pensioenen kunnen samenvoegen. Het gaat om kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 2018. Dat samenvoegen gaat automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen.

Afkopen mag zomaar niet meer

Vele kleintjes maken één grote. Dat is eigenlijk de achtergrond van de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Deze wet trad op 1 maart 2018 in werking. De wet regelt dat pensioenfondsen moeten proberen kleine pensioenen samen te voegen tot één groter pensioen. Het gaat dan om pensioenen van tussen 2 en ongeveer 500 euro per jaar.

Pensioenfondsen mogen deze pensioenen niet meer tussentijds afkopen (wel als een deelnemer met pensioen gaat). Zo blijven ze als pensioen behouden voor de deelnemer. Ze houden zo het doel waarvoor pensioen ooit bedoeld is: een goede oudedagsvoorziening.

Kleine pensioenen ontstaan voor 2018
Pensioenfondsen proberen wel zoveel mogelijk kleine pensioenen van deelnemers samen te voegen. Dat gebeurt automatisch en u hoeft daar als deelnemer niets voor te doen. Pensioenfondsen waar nog een klein pensioen staat, kijken bij mijnpensioenoverzicht.nl of u inmiddels ergens anders pensioen opbouwt. Is dat inderdaad zo? Dan probeert het pensioenfonds uw pensioen over te dragen aan de organisatie waar u nu pensioen opbouwt. U krijgt altijd bericht zodra dat is gelukt.

Bouwt u nog nergens anders pensioen op? Of lukt het overdragen niet? Dan blijft uw pensioen staan waar het stond. 

Alle kleine pensioenen die na 2018 zijn ontstaan zijn inmiddels al op deze manier verwerkt. Maar er zijn ook nog meer dan 2 miljoen kleine pensioenen die voor 2018 zijn ontstaan. Sinds april 2021 loopt de overdracht van deze kleine pensioenen. Dat kan dus ook uw kleine pensioen zijn.