Zoeken

Kleine pensioenfondsen naar APF? Drie goede redenen!

19-01-2017
Blog kleine pensioenfondsen naar APF

Kleine pensioenfondsen die onder druk staan vinden het soms moeilijk om het opgeven van hun zelfstandigheid als oplossing te zien. Niet vreemd: het is een emotionele beslissing om ‘het eigen fonds’ los te laten. Een algemeen pensioenfonds (APF) zoals Stap kan een goed alternatief zijn, omdat de mogelijkheid bestaat via het belanghebbendenorgaan invloed uit te blijven oefenen.

De binding van pensioenfondsbestuurders en werkgevers met hun eigen fonds is natuurlijk heel begrijpelijk. Toch is het belangrijk om met ‘het loslaten’ niet te lang te wachten: het zoeken naar de beste oplossing voor de deelnemers en pensioengerechtigden is een lang traject dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Mijn advies: begin bijtijds, draag zorg voor een zorgvuldig proces en beschouw de mogelijke alternatieven. Ik zal – via drie redenen – uitleggen waarom een algemeen pensioenfonds een goed alternatief is.

1. Collectieve schaalvoordelen: minder kosten, beter resultaat
Kleine pensioenfondsen hebben relatief gezien hoge kosten. Dit komt onder meer doordat kleine pensioenfondsen moeten voldoen aan dezelfde toezichteisen als grote pensioenfondsen. In een APF sluit u zich aan bij een kring met meerdere werkgevers. U profiteert dan van de collectieve schaalvoordelen en een effectieve pensioenuitvoering. Treedt er een nieuw fonds toe tot een collectiviteitenkring, dan mogen de zittende deelnemers er niet op achteruitgaan. Dat is in elk geval het uitgangspunt bij Stap.

2. Governance: transparant en eerlijk bestuur
Voor veel kleine pensioenfondsen is het steeds lastiger om hun bestuur op volle sterkte en ‘up-to-date’ te houden. Dat wil zeggen: nieuwe mensen weten aan te trekken, voldoen aan de laatste wettelijke eisen van DNB, enzovoort. Bij een APF zoals Stap hoeft u zich hierover geen zorgen meer te maken. De onafhankelijk bestuurders van Stap zijn zorgvuldig geselecteerd en getoetst door DNB. De voorzitters van de belanghebbendenorganen benoemen het bestuur en sturen het aan. U blijft dus invloed houden op het functioneren van het bestuur.

3. Deelnemer: meer kans op goed pensioenresultaat
Als u – net als Stap – de deelnemer voorop stelt, is de keuze voor een APF de juiste. Voor nieuwe opbouw vragen wij een realistische premie, die past bij de indexatie ambitie. Dat geeft de beste kans op een goed pensioenresultaat en dat is uw deelnemers en pensioengerechtigden.

Iedere keuze kent plussen en minnen, het APF is ieder geval een mooie aanvulling op andere oplossingsrichtingen. Bel me gerust, als u daar meer over wilt weten: (070) 344 81 18.