Zoeken

Eerste interne collectieve waardeoverdracht van Stap geslaagd

18-10-2019

Onlangs zijn alle pensioenaanspraken van de deelnemers van Trinseo succesvol overgedragen van Pensioenkring 1 naar Pensioenkring 2 binnen Stap Algemeen Pensioenfonds. Daarmee is de eerste interne waardeoverdracht binnen een algemeen pensioenfonds in Nederland een feit.

Actieve deelnemers bouwden al vanaf 1 januari 2019 pensioen op in Pensioenkring 2. De opgebouwde pensioenaanspraken tot 31 december 2018 waren ondergebracht bij Pensioenkring 1. Op verzoek van de werkgever en na een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank heeft Stap de interne waardeoverdracht in gang gezet. Daardoor staan de pensioenaanspraken van de deelnemers die hebben ingestemd met de overdracht nu weer bij elkaar in dezelfde pensioenkring.

De deelnemers wiens aanspraken zijn overgedragen zijn hierover geïnformeerd. De collectieve waardeoverdracht is volgens planning uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onze succesvolle transitieaanpak. Stap kijkt tevreden terug op het waardeoverdracht traject.