Zoeken

Transitieplan Pensioenkring Holland Casino definitief: een nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2025

21-12-2023

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Dit houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast aan deze nieuwe wet. Voor u, (oud) werknemers van Holland Casino, betekent dit dat Holland Casino en de werknemersorganisaties (de sociale partners) afspraken hebben gemaakt over hoe deze nieuwe pensioenregeling eruit zal komen te zien. In oktober 2023 is een onderhandelingsresultaat pensioen bereikt tussen Holland Casino en de werknemersorganisaties FNV en De Unie. In het document ‘Onderhandelingsresultaat pensioen’  kunt u de afspraken nalezen. 

De afspraken over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien en hoe wordt omgegaan met de al eerder opgebouwde pensioenen staan verder uitgewerkt in een transitieplan. In dit transitieplan staan de keuzes, overwegingen en berekeningen die hebben meegespeeld. Wilt u weten wat er precies in staat? Klik dan hier.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling in?

De bedoeling is dat per 1 januari 2025 de nieuwe pensioenregeling ingaat. 

Hoe gaat de nieuwe pensioenregeling eruit zien?

Een belangrijke keuze was de keuze tussen een solidaire of flexibele premieregeling. De sociale partners van Holland Casino hebben gekozen voor de solidaire premieregeling. Het belangrijkste verschil tussen deze twee regelingen is dat de solidaire premieregeling meer gericht is op het samen beleggen, in plaats van meer individueel beleggen. Zo worden de risico’s gedeeld. 

In deze nieuwe solidaire premieregeling wordt een vaste premie afgesproken. Met die premie bouwt u een eigen pensioenpot op. Die pensioenpot kan sneller stijgen als het goed gaat met de economie, maar ook sneller dalen als het slecht gaat.

Krijgt iedereen te maken met de nieuwe regels?

Ja, of u nu pensioen opbouwt omdat u werkt bij Holland Casino, al gepensioneerd bent of eerder pensioen hebt opgebouwd, maar niet langer bij Holland Casino werkt. Voor iedereen zullen de nieuwe regels van toepassing zijn.

Alle eerder opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen gaan per 1 januari 2025 over naar de solidaire premieregeling. Daarbij worden de pensioenen eerst omgerekend naar een kapitaal en dat kapitaal wordt vervolgens uw pensioenpot.

Wat verandert er niet?

Er verandert veel in de nieuwe pensioenregeling, maar er zijn ook onderdelen die hetzelfde blijven. Zo blijft het ouderdomspensioen een levenslange uitkering. Partnerpensioen en wezenpensioen blijft geregeld. En de mogelijkheid om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken blijft ook bestaan. 

Wat is de volgende stap?

De werkgever heeft, samen met de werknemersorganisaties, besloten ook de nieuwe pensioenregeling door Stap te laten uitvoeren. Het bestuur van Stap zal nu gaan bepalen of de nieuwe pensioenregeling goed uitvoerbaar is en of de regeling evenwichtig is. Evenwichtig houdt in dat er geen groepen zijn die veel voor- of nadeel hebben van de afspraken ten opzichte van de rest. In dit hele proces is ook een belangrijke rol weggelegd voor het belanghebbendenorgaan van de Pensioenkring Holland Casino. 

Stap is nu een implementatie- en communicatieplan aan het uitwerken. Deze plannen worden begin 2024 beoordeeld door de toezichthouders (De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële markten). 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de veranderingen in uw pensioen.