Zoeken

Aegon en TKP richten Stap Algemeen Pensioenfonds op

06-07-2015

Aegon Nederland en dochterbedrijf TKP richten een algemeen pensioenfonds op. Het nieuwe Stap Algemeen Pensioenfonds - kortweg Stap - biedt een oplossing voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder willen, vanwege hoge wettelijke eisen en kosten. Ook ondernemingen die een pensioenregeling willen in een pensioenfondsomgeving kunnen terecht bij Stap.

Stap komt voor veel pensioenfondsen en werkgevers op een goed moment. Ondernemingspensioenfondsen en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen hebben moeite te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor bestuurders. Daarbij is de belasting voor de bestuurders nog groter door de elkaar in snel tempo opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving. Stap biedt hun een nieuw alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Stap heeft de schaalvoordelen van een groot pensioenfonds en de verantwoordelijkheid ligt bij een professioneel bestuur.

Heldere pensioenen

Samen met TKP heeft Aegon alle voorbereidingen getroffen om Stap te introduceren. Een groot aantal klanten heeft inmiddels interesse getoond. Maarten Edixhoven, directeur Pensioen van Aegon Nederland: “In Stap realiseren we voor werknemers heldere pensioenen tegen lage kosten en met een optimaal rendement. Precies zoals de wetgever dat beoogt. De onderneming profiteert van de service, het vermogensbeheer en een prijsstelling die normaliter alleen een groot pensioenfonds kan bieden. TKP, de pensioenadministrateur van Stap, heeft een uitstekende reputatie en TKP Investments, de fiduciair manager van Stap, heeft al decennia ervaring met het beleggen van vermogens van pensioenfondsen.” TKP is een dochter van Aegon Nederland en administreert het pensioen voor 2,7 miljoen deelnemers. TKP Investments is een dochter van Aegon Asset Management en beheert een pensioenvermogen van 22 miljard euro. Beide bedrijven zijn gevestigd in Groningen.

Behoud van eigen karakter

Een algemeen pensioenfonds mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel per regeling gescheiden vermogens aanhouden, de zogenoemde collectiviteitkringen. Binnen de collectiviteiten zijn verschillende keuzemogelijkheden beschikbaar. Pensioenregelingen van fondsen die toetreden tot Stap behouden daardoor zoveel mogelijk hun eigen karakter.

Onafhankelijk bestuur

Het bestuur van Stap is, net als bij elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Het gaat om onafhankelijke en ervaren bestuurders met kennis van de verschillende aandachtsgebieden. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden hebben via een belanghebbendenorgaan medezeggenschap in Stap.

De Tweede Kamer heeft 18 juni het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds aangenomen. De verwachting is dat aan het einde van de zomer de Eerste Kamer zich zal uitspreken over het wetsvoorstel, zodat de eerste APF’en vanaf 1 januari 2016 van start kunnen gaan. Aegon en TKP dienen hun vergunningsaanvraag in bij de Nederlandsche Bank zodra dit mogelijk is.