Zoeken

Zo werkt een APF

Bij Stap combineren we als Algemeen Pensioenfonds het beste van veel uitvoeringsvormen. We komen tegemoet aan de wens van pensioenfondsen en werkgevers om samen te werken en tegelijkertijd hun identiteit te behouden. Als Algemeen Pensioenfonds kunnen we namelijk meerdere pensioenregelingen uitvoeren. Dat is uniek.

We zijn niet beperkt tot een bepaalde sector. Maar we moeten wel per regeling gescheiden vermogens aanhouden, de zogenoemde collectiviteitkringen. Binnen die kringen kunnen we weer verschillende keuzes maken. Pensioenregelingen van fondsen die toetreden tot Stap behouden daardoor zoveel mogelijk hun eigen karakter.

Uniek aan een Algemeen Pensioenfonds is dat we één overkoepelend bestuur van onafhankelijke bestuurders hebben. Dat bestuur is verantwoordelijk voor alle regelingen binnen het pensioenfonds. Binnen Stap is er medezeggenschap over onder andere het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en het premiebeleid. Elke collectiviteitkring heeft hiervoor een belanghebbendenorgaan. Dit orgaan heeft belangrijke goedkeurings- en adviesrechten en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden.