Zoeken

Onze oplossingen

Een belangrijk kenmerk van een onafhankelijk Algemeen Pensioenfonds (APF) zoals Stap, is de mogelijkheid om het pensioen van uw medewerkers onder te brengen in een ‘multi-client kring’. In zo’n kring sluit u als werkgever aan bij een collectief van meerdere werkgevers. Binnen een kring heeft u een aantal keuzes.

U kiest het ambitieniveau van uw pensioenregeling

Allereerst kunt u het ambitieniveau van uw pensioenregeling kiezen. Oftewel: in hoeverre wilt u het pensioen van uw medewerkers laten meestijgen met de inflatie? Door inflatie gaat de waarde van het pensioen van uw medewerkers haast onzichtbaar omlaag. Daarom zet Stap in op een pensioenregeling waarbij het ambitieniveau van uw pensioenregeling leidend is. Stap ziet het namelijk als randvoorwaarde dat u zelf kunt bepalen wat het ambitieniveau van uw pensioenregeling is. U kiest bij Stap uit een van de drie multi-client collectiviteitkringen:

  • Pensioenkring 1: deze kring heeft een laag indexatie-ambitieniveau (25% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 2: deze kring heeft een gemiddeld indexatie-ambitieniveau (50% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 3: deze kring heeft een hoog indexatie-ambitieniveau (75% van de Consumenten Prijs Index ).

Keuzemogelijkheden binnen uw pensioenregeling

Stap biedt middelloonregelingen aan. Naast de keuze voor het ambitieniveau van uw pensioenregeling, kunt u als werkgever nog een aantal keuzes maken. Allereerst kiest u de hoogte van het opbouwpercentage en de franchise. Daarnaast kunt u kiezen voor een nabestaandenpensioen op risico- of opbouwbasis. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Wilt u iets extra’s regelen voor uw medewerkers als ze arbeidsongeschikt raken? Dan kunt u kiezen voor een WIA-excedentpensioen. Ook kunt u kiezen voor een ANW-hiaatverzekering als u iets extra’s wilt regelen voor uw medewerkers als zij overlijden.

Waar betaalt u voor?

U betaalt de premie voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw medewerkersbestand, uw gekozen ambitieniveau en kenmerken van de pensioenregeling. Ook de rentestand heeft invloed op de hoogte van uw premie. Stap dekt het renterisico dan ook af, maar niet volledig. Het afdekken van het renterisico is bedoeld om het financiële effect van rentedalingen op korte termijn op te vangen.

Daarnaast betaalt u, samen met de andere aangesloten werkgevers, kosten voor de uitvoering, het vermogensbeheer, het weerstandsvermogen en overige kosten, zoals personeelskosten en andere kosten van de bedrijfsvoering van Stap.