Zoeken

Onze oplossingen

U kunt bij ons kiezen voor een multi-client kring of een single client kring.

Onze multi-client kringen

In een multi-client kring sluit u zich aan bij een collectief van meerdere werkgevers. Binnen deze kringen heeft u een aantal keuzes.

U kiest het ambitieniveau van uw pensioenregeling

Allereerst kunt u het ambitieniveau van uw pensioenregeling kiezen. Oftewel: in hoeverre wilt u het pensioen van uw deelnemers laten meestijgen met de inflatie? Door inflatie gaat de waarde van het pensioen van uw deelnemers haast onzichtbaar in waarde achteruit. Daarom zet Stap in op een pensioenregeling waarbij het ambitieniveau van uw pensioenregeling leidend is. Stap ziet het namelijk als randvoorwaarde dat u zelf kunt bepalen wat het ambitieniveau van uw pensioenregeling is. U kiest bij Stap uit een van de drie multi-client collectiviteitkringen:

  • Pensioenkring 1: deze kring heeft een laag indexatie-ambitieniveau (25% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 2: deze kring heeft een gemiddeld indexatie-ambitieniveau (50% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 3: deze kring heeft een hoog indexatie-ambitieniveau (75% van de Consumenten Prijs Index )

Overstappen naar een multi-client kring?

U kunt vanuit een single-client kring overstappen naar een multi-client kring. In sommige gevallen kan het zijn dat u eerst in een single-client ingroeikring plaats neemt. Bijvoorbeeld omdat de dekkingsgraad nog niet voldoende hoog is voor toegang tot een multi-client kring.

Onze single-client kringen

Bent u op zoek naar maatwerk? Een pensioenoplossing helemaal ingericht voor uw pensioenfonds? Dan kan een single-client kring uw pensioenoplossing zijn. Dit kan binnen bepaalde bandbreedtes. Een omvang van minimaal € 350 miljoen is dan noodzakelijk.

Uw deelnemers blijven de risico’s met elkaar delen en het pensioenvermogen blijft afgeschermd van andere deelnemers van het Algemeen Pensioenfonds. Uw pensioenfonds wordt dus eigenlijk één op één ondergebracht in een eigen kring. U profiteert ook in een single-client kring van de voordelen van Stap!

Keuzemogelijkheden binnen uw pensioenregeling

Stap biedt middelloonregelingen aan. Naast de keuze voor het ambitieniveau van uw pensioenregeling, kunt u nog een aantal keuzes maken. Allereerst kiest u de hoogte van het opbouwpercentage en de franchise. Daarnaast kunt u kiezen voor een nabestaandenpensioen op risico- of opbouwbasis. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Wilt u iets extra’s regelen voor uw deelnemers als ze arbeidsongeschikt raken? Dan kunt u kiezen voor een WIA-excedentpensioen. Ook kunt u kiezen voor een ANW-hiaatverzekering als u iets extra’s wilt regelen voor uw medewerkers als zij overlijden.

Waar betaalt u voor?

U betaalt de premie voor de pensioenopbouw van uw deelnemers. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw medewerkersbestand, uw gekozen ambitieniveau en kenmerken van de pensioenregeling. Ook de rentestand heeft invloed op de hoogte van uw premie. Stap dekt het renterisico dan ook af, maar niet volledig. Het afdekken van het renterisico is bedoeld om het financiële effect van rentedalingen op korte termijn op te vangen.

Daarnaast betaalt u, samen met de andere aangesloten werkgevers, kosten voor de uitvoering, het vermogensbeheer, het weerstandsvermogen en overige kosten, zoals personeelskosten en andere kosten van de bedrijfsvoering van Stap.