Zoeken

Voorlichting Raad van State hoeft geen belemmering te zijn voor voortgang wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

11-10-2015
Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds is in behandeling bij de Eerste Kamer. Onderdeel daarvan vormt een bepaling die als gevolg van een amendement in het voorstel is gekomen en regelt dat  bedrijfstakpensioenfondsen die fuseren gescheiden vermogens kunnen aanhouden (het zgn. “ringfencen”).  Staatssecretaris Klijnsma was  terughoudend, vanwege de mogelijke gevolgen voor de verplichtstelling. Het amendement is aangenomen, maar aan de Raad van State is wel gevraagd hierover advies uit te brengen.

Afgelopen dinsdag kwam de reactie (“Voorlichting”) van de Raad van State. De Raad van State vindt dat de gevolgen van het amendement voor het pensioenstelsel groot zijn en dat het beter is die gevolgen rustig te overdenken. Het vraagstuk past volgens de Raad prima in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.

Het kabinet onderschrijft de opvatting van de Raad van State en zal met een aangepast voorstel (een novelle) komen waarin de mogelijkheid van gescheiden vermogens bij fuserende bedrijfstakpensioenfondsen zal worden geschrapt. Een meerderheid van de Kamer schaart zich achter deze wijziging. Als de Tweede kamer ook formeel heeft ingestemd met de novelle, kan de Eerste Kamer verder met de behandeling. Inwerkingtreding op 1 januari 2016 zou dan nog haalbaar zijn.