Zoeken

De NOW-regeling en het pensioen van uw werknemers

23-03-2020

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet een pakket aan maatregelen aan om de economische gevolgen van het coronavirus te verzachten. Een van de maatregelen is de Regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling vervangt de Regeling Werktijdverkorting. We zetten deze regelingen voor u op een rijtje en geven hierbij aan wat dit betekent voor het pensioen van uw werknemers. 

1.    Regeling Werktijdverkorting
De regeling arbeidsduurverkorting is een regeling waarbij de dienstverband geheel in stand blijft. Deze situatie speelt als de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd (de Regeling Werktijdverkorting). UWV keert aan de werkgever de WW-uitkering uit en meestal vullen de werkgevers het salaris aan tot 100%. 

De pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van het ongewijzigde salaris. Ook de pensioenpremie verandert niet. Deze regeling is nu tijdelijk vervangen door de NOW-regeling. 

2.    Regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De NOW-regeling heeft als doel om de economische gevolgen van het coronavirus te verzachten. Bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten als gevolg van het coronavirus, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 3 maanden. UWV vergoedt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom. Een belangrijke voorwaarde is dat werknemers in dienst blijven. Er mogen geen ontslagen plaatsvinden om bedrijfseconomische redenen.  

De NOW-regeling heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers. Het pensioengevend salaris blijft ongewijzigd. Ook heeft het naar verwachting geen gevolgen voor de pensioenpremie.