Zoeken

Wat is een APF?

De regeldruk voor pensioenfondsen neemt toe. Vooral voor kleine fondsen is het daardoor moeilijk om zelfstandig te blijven. Voor pensioenfondsen die zich beraden op de toekomst is er een nieuwe mogelijkheid: het Algemeen Pensioenfonds.

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) combineert het beste van veel uitvoeringsvormen. Het APF komt tegemoet aan de wens van pensioenfondsen en werkgevers om samen te werken en tegelijkertijd hun identiteit te behouden. Een belangrijk kenmerk is namelijk dat het meerdere pensioenregelingen kan uitvoeren.

Uniek aan een APF is dat het fonds één overkoepelend bestuur van onafhankelijke bestuurders heeft dat verantwoordelijk is voor alle regelingen die voor de aangesloten collectiviteitkringen worden uitgevoerd. Binnen een APF is er medezeggenschap over onder andere beleggings-, toeslagen- en premiebeleid. Elke collectiviteitkring heeft hiervoor een belanghebbendenorgaan. Dit orgaan heeft belangrijke goedkeurings- en adviesrechten en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden.