Zoeken

Voordelen van Stap

Welke pensioenoplossing u ook kiest, u profiteert altijd van de voordelen van Stap Algemeen Pensioenfonds.

Schaalvoordelen 

De kosten voor de uitvoering, governance, administratie, communicatie en beleggingskosten deelt u samen met andere werkgevers. Dat is het voordeel van een Algemeen Pensioenfonds. Want net zoals bij een groot pensioenfonds brengt dit schaalvoordelen met zich mee. 

Geen regeldruk

De toezichthouder stelt strengere eisen aan bestuurders. U bent niet langer belast met het invullen van vacatures voor het bestuur of verantwoordingsorgaan: het bestuur van Stap zorgt met een onafhankelijke bestuur voor een professionele uitvoering van uw pensioenregeling.

U heeft nog steeds inspraak op uw pensioenregeling

U blijft betrokken bij uw pensioenregeling. Iedere kring heeft namelijk een eigen belanghebbendenorgaan. De leden in het belanghebbendenorgaan zijn deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers uit de kring. Het belanghebbendenorgaan heeft advies- en goedkeuringsrecht. Zo kunt u meebeslissen over thema’s als het beleggingsbeleid, toeslagbeleid en premiebeleid. Medezeggenschap is dus gewaarborgd! 

Een soepele overgang

De overgang naar Stap Algemeen Pensioenfonds (APF) moet natuurlijk soepel verlopen. Voor u én de deelnemers. Onder zorgvuldige begeleiding van een implementatiemanager zorgen we voor een soepele overgang. Een collectieve waardeoverdracht naar het APF is mogelijk. 

Gemak voor u

Als werkgever krijgt u toegang tot uw eigen portaal. Via het portaal  kunt u eenvoudig uw pensioenzaken regelen. Ook administratie- of pensioenadvieskantoren kunnen van dit portaal – namens u - gebruik maken. Daarnaast ondersteunt het bestuursbureau van Stap u met specialisten, implementatiemanagers en de communicatie richting de deelnemers.