Zoeken

De vier redenen om te kiezen voor Stap

Voor zowel deelnemers, werkgevers als pensioenfondsen is een nieuwe tijd aangebroken. Stap is klaar voor het heden en de toekomst. Als onafhankelijk Algemeen Pensioenfonds, willen wij u graag van dienst zijn. Vier redenen om nu in te stappen:

1. Zorg voor uw deelnemers staat op één

We zijn er eerlijk over: onze primaire focus ligt bij uw deelnemers. Het gaat om hún pensioen. Hun inkomen voor het laatste deel van hun leven. Het is duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het pensioen steeds meer bij de deelnemer komt te liggen. Daardoor wordt inzicht in de eigen pensioensituatie steeds relevanter. Net als het tijdig kunnen bijsturen in een passende financiële invulling van de oude dag.

Het is onze ambitie om uw deelnemers te begeleiden bij hun pensioenvraagstuk. En dat is nodig. De kostbare arbeidsvoorwaarde van het pensioen wordt doorgaans pas op waarde geschat als de pensioenleeftijd nadert. Maar aandacht voor pensioen loont juist ook op jongere leeftijd. Sterker nog, steeds vaker is het opportuun om tijdig na te denken over de toereikendheid van het pensioen dat wordt opgebouwd en zo nodig actie te ondernemen. Hoe eerder hoe beter. Stap Algemeen Pensioenfonds (APF) ziet hierin een rol voor zich weggelegd. Heldere communicatie en moderne tooling horen daarbij. Met als doel dat ook jongere generaties hun pensioenvraagstuk tijdig (kunnen) oppakken en de arbeidsvoorwaarde pensioen op waarde schatten. Dit is belangrijker dan ooit. En daarom één van de speerpunten van Stap.

2. Innovatieve oplossingen tegen een eerlijke prijs

Stap Algemeen Pensioenfonds heeft de beste aspecten van het huidige pensioenstelsel in een nieuw jasje gegoten. We beantwoorden de pensioenvraagstukken die spelen in de markt met innovatieve oplossingen op alle gebieden. Of het nu om moderne tooling gaat om de deelnemer écht inzicht te bieden in het pensioen. Of het dynamische model van APF die een onafhankelijk bestuur mogelijk maakt.

Stap wil tegen een faire prijs de beste pensioendienstverlening bieden. Want lage kosten, komen de pensioenen ten goede. Stap staat voor een faire prijs/kwaliteitverhouding. Door schaalvergroting, moderne pensioenuitvoering en digitale communicatie profiteert u van een prijsstelling die normaal gesproken alleen een groot pensioenfonds kan bieden. Stap zoekt intern en extern onafgebroken naar efficiency die ook nog eens de kwaliteit van de pensioenvoorziening verder verbetert.

3. Toekomstbestendige partner met excellente uitvoering

De volledig onafhankelijkheid van Stap Algemeen Pensioenfonds biedt alle vrijheid om zich door te ontwikkelen in de richting waar wetgever, deelnemers en werkgevers naartoe willen. Zo zorgen we er voor dat we niet alleen klaar zijn voor het heden, maar ook voor de toekomst. Hoe die er ook uit komt te zien.

Net zoals elk ander bedrijfstakpensioenfonds of ondernemingspensioenfonds is ook Stap een stichting. Stap is wel met financiële ondersteuning van Aegon opgezet. Juist zo krijgt Stap een gezonde basis om verder volledig zelfstandig te groeien. Deze professionele en robuuste opzet zorgt ervoor dat Stap er is voor de lange termijn. Kiezen voor Stap, is kiezen voor toekomstbestendigheid. En dankzij de samenwerking met TKP Pensioen en TKP Investments hebben we toegang tot ‘state-of-the-art’ pensioenuitvoering en decennialange ervaring in vermogensbeheer.

4. Gemak voor u en uw deelnemers

Stap combineert al uw wensen. Stabiliteit, betaalbaarheid, inkomen voor later en ondersteuning van uw deelnemers bij hun pensioenvraagstukken. Zonder de zorgen die een eigen pensioenfonds met zich meebrengt. We communiceren op een persoonlijke, heldere en digitale wijze met de werkgever en deelnemer. Met als doel: het zo gemakkelijk mogelijk houden voor iedereen.

We beschikken over een modern en gebruiksvriendelijk werkgeversportaal, waar de werkgever eenvoudig de benodigde administratieve handelingen kan verrichten. Ook administratie- of pensioenadvieskantoren kunnen van dit portaal gebruik maken.

Daarnaast biedt Stap de deelnemer volledig inzicht in het pensioen. Het pensioen is tenslotte van de deelnemer. Stap vindt het daarom vanzelfsprekend dat de deelnemer weet wat er gebeurt met zijn pensioen en wat hij er zelf aan kan doen. We ondersteunen de deelnemer met een innovatief deelnemersportaal, waar de deelnemer zelf aan de slag kan met zijn pensioen.