Zoeken

Vermogensbeheer

Goede beleggingsrendementen en lage beheerkosten. Dat brengt Stap Algemeen Pensioenfonds samen in een solide vermogensbeheeroplossing voor uw pensioenregeling. Aegon Asset Management (Aegon AM), de fiduciair manager van Stap, heeft meer dan 30 jaar ervaring met het beleggen van vermogens van pensioenfondsen. Dankzij de multi-managementstrategie profiteert u van de deskundigheid van meerdere eersteklas vermogensbeheerders wereldwijd. Binnen onze beleggingsstrategie geloven we dat rendement en verantwoorde investeringen hand in hand gaan. Kortom: excellent vermogensbeheer met oog voor mens en maatschappij.

Onze beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid van Stap Algemeen Pensioenfonds is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen. Eenvoud is het vertrekpunt. Alle beleggingen hebben namelijk een duidelijk doel: een solide rendement passend bij de pensioenverplichtingen, ambitie en risicohouding van de collectiviteitkring.

Het beleggingsbeleid van Stap Algemeen Pensioenfonds is in eerste instantie passief. We voeren alleen een actieve strategie als we verwachten dat extra rendement ten opzichte van de benchmark kan worden behaald.

Binnen het vastgestelde risicokader willen we maximaal rendement behalen. Dat doen we door ook te beleggen in risicovolle beleggingen. Op termijn behalen deze beleggingen naar verwachting voldoende overrendement. We verlagen het risico dat we nemen zo veel mogelijk door te diversifiëren. Hierdoor kunnen we een deel van het pensioengeld met meer risico beleggen zonder dat het totale risico van de portefeuille evenredig toeneemt. Zo compenseren we een eventuele tegenvallende performance in de categorie met een uitstekende performance in een andere categorie.

Naast spreiding in beleggingscategorieën geloven we in een multi-managementstrategie. U profiteert van de deskundigheid van meerdere eersteklas vermogensbeheerders wereldwijd, met een afwisselende aanpak.

Binnen onze beleggingsstrategie geloven we dat rendement en verantwoorde investeringen hand in hand gaan. We kijken verder dan een financieel gezonde toekomst. We willen bijdragen aan een toekomst waar het ook fijn leven is. Stap belegt daarom uit volle overtuiging maatschappelijk verantwoord.

Multi-managementstrategie

Stap belegt het pensioengeld volgens een multi-managementstrategie. Het voordeel? U profiteert van de deskundigheid van meerdere eersteklas vermogensbeheerders wereldwijd. Met een grotere kans op stabiele, bovengemiddelde rendementen.

Stap Algemeen Pensioenfonds (APF) besteedt het vermogensbeheer uit aan haar fiduciair manager, Aegon AM. Aegon AM belegt het pensioengeld volgens een multi-managementstrategie. Dit houdt in dat zij voor haar beleggingsfondsen meerdere externe vermogensbeheerders selecteert. Zo profiteert u van best-in-class vermogensbeheerders wereldwijd. Deze aanpak zorgt voor een spreiding van beleggingsstijlen. De kans op een stabiel bovengemiddeld rendement is hierdoor groter.

U kunt meer lezen over onze multi-managementstrategie in ons kennisdocument multi-management.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

We laten ons succes niet primair afhangen van economische prestaties. We kijken verder dan een financieel gezonde toekomst. Stap Algemeen Pensioenfonds wil bijdragen aan een toekomst waar het ook fijn leven is. We nemen de verantwoordelijkheid voor onze investeringen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is verankerd in de beleggingsstrategie van Stap Algemeen Pensioenfonds. Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria zijn dan ook een vast onderdeel van het beleggingsproces. Periodiek screenen we de ondernemingen waarin we beleggen. En op voorhand sluiten we zelfs bepaalde bedrijven en landen uit. Bijvoorbeeld landen die mensenrechten schenden of bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Daarnaast wordt een actief stembeleid gevoerd.

U kunt meer lezen over verantwoord beleggen en de visie van Stap hierop in ons kennisdocument verantwoord beleggen.