Zoeken

Onze werkwijze

De overgang naar Stap moet natuurlijk soepel verlopen. Voor u én de deelnemers. Onder zorgvuldige begeleiding van een implementatiemanager zorgen we voor een vlekkeloze overgang naar het Algemeen Pensioenfonds. Maar ook na de overgang staat een toegewijd klantenteam voor u klaar. Bij Stap mag u uitgaan van korte lijnen, duidelijke communicatie en heldere afspraken. Alles met een echte persoonlijke betrokkenheid. En natuurlijk houdt u inspraak in uw pensioenoplossing.

De overgang naar Stap

Stap maakt gebruik van de ruime ervaring van TKP Pensioen om de transitie soepel te laten verlopen. Een ervaren implementatiemanager voert de regie over het volledige transitietraject naar het Algemeen Pensioenfonds. Volgens een gedegen implementatieplan, een op maat gemaakt draaiboek, gaat het implementatieteam aan de slag met als doel een soepele overgang naar Stap.

De transitie van de beleggingen gebeurt zorgvuldig onder begeleiding van TKP Investments. En voor zowel de transitie van de administratie als de beleggingen brengen we geen kosten in rekening.

Binnen het bestuursbureau van Stap en bij de uitbestedingspartijen TKP Pensioen en TKP Investments is ruime ervaring aanwezig met complexe transitietrajecten. Of het nu gaat om collectieve waardeoverdrachten naar het APF, of de administratieve afhandeling. Voorop staat het waarborgen van de continuïteit van de processen, zodat uw deelnemers geen last ondervinden van de overgang.

Uw rol bij Stap

U blijft betrokken bij uw pensioenregeling. Ook in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Iedere kring heeft namelijk een eigen belanghebbendenorgaan. We vinden het belangrijk dat de medezeggenschap ook echt per kring is gewaarborgd. De leden in het belanghebbendenorgaan zijn deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers uit de kring. Het belanghebbendenorgaan heeft advies- en goedkeuringsrecht. Zo kunt u meebeslissen over thema’s als het beleggingsbeleid, toeslagbeleid en premiebeleid.

Naast het belanghebbendenorgaan per kring, is er ook medezeggenschap geregeld over onderwerpen die kring overstijgend zijn. Zoals ontslag van bestuursleden, goedkeuringsrecht op liquidatie, fusies of splitsing van Stap. Dit is geregeld in de Vergadering van Belanghebbendenorganen. De voorzitters van de belanghebbendenorganen per kring zijn de leden van het overkoepelende orgaan.

U kunt meer lezen over onze governance in het 

.

Stap staat dichtbij

Uitvoering van de pensioenregeling is en blijft mensenwerk. Korte lijnen, duidelijke communicatie en heldere afspraken zijn essentieel. Maar vooral echte persoonlijke betrokkenheid. Stap staat dicht bij de deelnemers, werkgevers en pensioenfondsen. We willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken!

Met een toegewijd klantenteam proberen we het voor iedereen bij het Algemeen Pensioenfonds zo eenvoudig mogelijk te maken. We beschikken over een modern en gebruiksvriendelijk werkgeversportaal, waar de werkgever eenvoudig de benodigde administratieve handelingen kan verrichten. Ook administratie- of pensioenadvieskantoren kunnen van dit portaal gebruik maken.

Daarnaast biedt Stap de deelnemer volledig inzicht in het pensioen. Het pensioen is tenslotte van de deelnemer. Stap vindt het daarom vanzelfsprekend dat de deelnemer weet wat er gebeurt met zijn pensioen en wat zelf kan doen. We ondersteunen de deelnemer met een innovatief deelnemersportaal, waar de deelnemer zelf aan de slag kan met zijn pensioen.

U kunt meer lezen over onze communicatie in het

. En heeft u vragen over het pensioen? Het klantenteam staat altijd voor u klaar.