Zoeken

Onze oplossingen

Het lange termijn belang van deelnemers nemen wij ook mee, het gaat tenslotte om inkomen voor later. Inflatierisico is namelijk één van de meest onderschatte facetten van pensioen. De waardestijging van het opgebouwde pensioen over de hele loopbaan, loopt gemiddeld sterk achter bij de kostenontwikkeling van het levensonderhoud. Met als gevolg dat het pensioen van deelnemers haast onzichtbaar in waarde achteruit gaat. Bij carrièremakers is dit effect helemaal ingrijpend. Daarom zet Stap in op een pensioenregeling waarbij toeslagambitie leidend is.

Uw klant kan bij Stap kiezen uit één van de drie multi-client collectiviteitkringen:

  • Pensioenkring 1: deze kring heeft een laag indexatie-ambitieniveau (25% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 2: deze kring heeft een gemiddeld indexatie-ambitieniveau (50% van de Consumenten Prijs Index)
  • Pensioenkring 3: deze kring heeft een hoog indexatie-ambitieniveau (75% van de Consumenten Prijs Index ).

Naast deze drie collectiviteitkringen, kan uw klant ook kiezen voor maatwerk. Een pensioenoplossing helemaal ingericht voor uw klant. Uw klant kiest dan voor een single-client kring.

  • Permanent. Gewoon omdat uw klant graag zoveel mogelijk de eigen pensioenregeling wil blijven uitvoeren. Dit kan binnen bepaalde bandbreedtes. Omvang is dan wel noodzakelijk.
  • Of tijdelijk. Dit kan bijvoorbeeld praktisch zijn als uw klant tijd nodig heeft om het gewenste bufferniveau op te bouwen. Daarna kan uw klant instromen in de multi-client kring van zijn keuze.

Uw klant profiteert zowel in een multi-client kring als in een single-client kring van de voordelen van Stap!

Keuzemogelijkheden

Stap biedt middelloonregelingen aan. Naast de keuze voor het ambitieniveau van de pensioenregeling, kan uw klant nog een aantal keuzes maken. Allereerst kiest uw klant de hoogte van het opbouwpercentage en de franchise. Daarnaast kan uw klant kiezen voor een nabestaandenpensioen op risico- of opbouwbasis. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Wil uw klant iets extra’s regelen voor zijn deelnemers als ze arbeidsongeschikt raken? Dan kan uw klant kiezen voor een WIA-excedentpensioen. Ook kan uw klant kiezen voor een ANW-hiaatverzekering als hij iets extra’s wil regelen voor zijn medewerkers als zij overlijden.

Waar betaalt uw klant voor?

Uw klant betaalt de premie voor de pensioenopbouw van zijn deelnemers. De hoogte van de premie is afhankelijk van het medewerkersbestand, het gekozen ambitieniveau en kenmerken van de pensioenregeling. Ook de rentestand heeft invloed op de hoogte van de premie. Stap dekt het renterisico dan ook af, maar niet volledig. Het afdekken van het renterisico is bedoeld om het financiële effect van rentedalingen op korte termijn op te vangen.

Daarnaast betaalt uw klant, samen met de andere aangesloten werkgevers, kosten voor de uitvoering, het vermogensbeheer, het weerstandsvermogen en overige kosten, zoals personeelskosten en andere kosten van de bedrijfsvoering van Stap.