Zoeken

Onze beleggingsovertuigingen

Het beleggingsbeleid van Stap is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen. Alle beleggingen hebben een duidelijk doel: een solide rendement passend bij de pensioenverplichtingen, ambitie en risicohouding van de pensioenkring. Met een stevige nadruk op maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees meer over onze beleggingsovertuigingen.

Een bijdrage leveren aan een financieel gezonde toekomst

Het is bewezen dat MVB positief bijdraagt aan het risico-rendement profiel. Door verantwoord te beleggen wil Stap een bijdrage leveren aan een financieel gezonde toekomst voor de deelnemers in een voor hen goede leefomgeving. Vanzelfsprekend nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid dragen we graag bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Lees hier welke mvb-instrumenten wij inzetten voor een duurzaam beleggingsbeleid.

Onze partner

Met Aegon Asset Management (Aegon AM) hebben we een strategische partner die ons helpt op het gebied van vermogensbeheer. Als onze fiduciair manager kennen zij de pensioenwereld en lopen zij voorop als het gaat om verantwoord beleggen. Duurzaamheid vormt de ‘groene draad’ in alle onderwerpen en adviezen.

Tegelijkertijd is Aegon AM een grote wereldwijde organisatie, met veel inkoopkracht, een breed netwerk, en decennialange expertise. Stuk voor stuk belangrijke elementen om schaalvoordelen te realiseren en innovatie mogelijk te maken. En dat resulteert in de beste beleggingsoplossingen tegen de laagst mogelijk kosten voor u. Voor uw pensioenfonds. Én voor de deelnemers.

Strategisch beleggingsbeleid en fiduciair management

In onze ogen is het strategisch beleggingsbeleid de belangrijkste beslissing binnen het beleggingsproces. Onze fiduciair manager adviseert ons over het strategische beleid en de optimale samenstelling van de beleggingsportefeuille.

Iedere pensioenkring is anders

Dit advies is voor iedere pensioenkring vaak net even anders. Ieder pensioenfonds heeft immers andere kenmerken. Denk daarbij aan de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, de indexatie-ambitie en de risicohouding. Maar ook eventuele voorkeuren, zoals extra aandacht voor MVB, spelen een belangrijke rol bij het uiteindelijke advies.

ALM-studie is de basis

We stellen het strategische beleid vast op basis van een ALM-studie. Onze uitbestedingspartners, Aegon AM en TKP, voeren die studie samen uit. In het strategische beleid staat welke beleggingscategorieën kunnen bijdragen aan het behalen van het gewenste rendement. Maar ook hoe de samenstelling van deze categorieën eruit moet zien en welke risico’s we eventueel moeten afdekken en in welke mate.

Spreiding

Binnen het vastgestelde risicokader willen we maximaal rendement behalen. Dat bereiken we door ook te beleggen in risicovolle(re) beleggingen. Op termijn behalen deze beleggingen naar verwachting voldoende overrendement. Het risico verlagen we door voldoende spreiding aan te brengen. Op die manier compenseren we een eventuele tegenvallende performance in de ene categorie met een uitstekende performance in een andere categorie.

Managerselectie en monitoring

Het beleggen van pensioenvermogen is een verantwoordelijke taak. Dat laten we dan ook graag over aan echte professionals. Per beleggingscategorie selecteert onze fiduciair manager daarom de best-in-class externe vermogensbeheerder(s).

Streng selectieproces

Aegon AM hanteert hiervoor een gedisciplineerd en streng selectieproces. Onze pensioenkringen krijgen daarmee toegang tot het enorme netwerk van deze wereldwijde vermogensbeheerder. Zodra de externe vermogensbeheerders zijn aangesteld, zal onze fiduciair manager hen continu monitoren. Op die manier zijn we er zeker van dat de externe managers zich houden aan het mandaat en alle gemaakte afspraken.

Een voorbeeld van zo’n afspraak, is dat de externe managers (blijven) voldoen aan ons strenge MVB-beleid en bijvoorbeeld niet mogen beleggen in bedrijven die de mensenrechten schenden of die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie.