Zoeken

Uw pensioen in 2021

Iedere maand krijgt u pensioen van Stap Algemeen Pensioenfonds. In de jaarlijkse specificatie ziet u hoeveel uw pensioen in 2021 is. Die specificatie ontvangt u in januari. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen in 2021.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2021 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?
U wilt weten wanneer uw pensioen op uw rekening staat. U ontvangt uw pensioen op vaste data. Bekijk in Mijn Stap de betaaldata in 2021.

Uw pensioen gaat niet omhoog met een toeslag
Als de prijzen stijgen, wordt uw geld minder waard. U kunt namelijk minder kopen voor hetzelfde bedrag. Uw pensioen wordt dan dus ook minder waard. We proberen daarom uw pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. In 2021 gaat uw pensioen niet omhoog met een toeslag. Onze financiële situatie is hiervoor niet goed genoeg.

Verhoging of verlaging van uw pensioen

Pensioenkring 1

Wij proberen ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen (Onze ambitie is een jaarlijkse verhoging die gelijk is aan 25% van de prijsstijging). Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring 1 goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen drie jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden basis van de reguliere toeslagverlening als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2020 0,00% 0,99%
2019 0,00% 1,64%
2018 0,00% 1,47%
2017 0,05% 1,47%


Mogelijk is er voor u sprake van een verhoging van uw pensioen uit een indexatiedepot. Op www.stappensioen.nl/mijnpensioen/indexatiedepot-na-overdracht-accountancy leest u of dat voor u van toepassing was.

Stap Pensioenkring 1 is op 1 januari 2017 begonnen. Dat betekent dat 2017 het eerste jaar is waarvoor informatie opgenomen is. 

Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Pensioenkring 2

Wij proberen ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de prijzen (Onze ambitie is een jaarlijkse verhoging die gelijk is aan 50% van de prijsstijging). Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring 2 goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen jaren zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden op basis van de reguliere toeslagverlening als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2020 0,00% 0,99%
2019 0,00% 1,64%
2018 0,00% 1,47%


Bent u overgekomen van Pensioenfonds Sanoma, Invista of Fresenius? Mogelijk is er voor u sprake van een verhoging van uw pensioen uit een indexatiedepot. Op www.stappensioen.nl/mijnpensioen/indexatiedepots leest u of dat voor u van toepassing is (geweest). De toeslagverlening vanuit het toeslagendepot moet nog worden vastgesteld.

Stap Pensioenkring 2 is op 1 januari 2018 begonnen. Dat betekent dat 2018 het eerste jaar is waarvoor informatie opgenomen is.

Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Ontvangt u een WAO-hiaatpensioen?
Deze uitkering gaat jaarlijks per 1 januari met 3% omhoog.

Pensioenkring Holland Casino

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Holland Casino goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

De toeslagambitie is gelijk aan de helft van de prijsstijging en de helft van de loonstijging.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2020 0,00% 0,99%
2019 0,00% 1,64%
2018 0,30% 1,47%
2017 0,00% 1,20%
2016 0,00% 0,36%


Per 1 juli 2017 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Holland Casino overgegaan naar het Algemeen Pensioenfonds Stap. De hierboven genoemde percentages tot en met het jaar 2016 zijn de door Pensioenfonds Holland Casino vastgestelde percentages.

Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Ontvangt u een WAO-hiaatpensioen?
Deze uitkering gaat jaarlijks per 1 januari met 3% omhoog.

Pensioenkring Eastman

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Eastman goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Bij de start van Pensioenkring Eastman is de bestemmingsreserve indexatie middelloon (BIM) voor actieve deelnemers gemaakt. De BIM is een indexatiedepot voor deelnemers die nog pensioen opbouwen. Is de reguliere jaarlijkse verhoging van het pensioen lager dan de toegestane verhoging per jaar? Dan kan er een (aanvullende) verhoging worden gegeven uit het BIM indexatiedepot, zolang hier geld in zit.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

  verhoging pensioen stijging prijzen
2020 0,00% 0,99% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,22% 1,64% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,80% 1,47% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,52% 1,47% (oktober 2016 tot oktober 2017)
2016 0,00% 1,80%  (januari 2016 tot oktober 2016)


Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Pensioenkring Ballast Nedam

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Ballast Nedam goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen.

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
2020 0,00% 1,11% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 4,64% (januari 2018 tot oktober 2019)
2018 0,00% 1,25% (januari 2017 tot januari 2018)
2017 0,00% 0,98% (januari 2016 tot januari 2017)
2016 0,00% 0,75% (januari 2015 tot januari 2016)


Per 1 januari 2019 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Ballast Nedam overgaan naar Algemeen Pensioenfonds Stap. De hierboven genoemde percentages tot en met het jaar 2018 zijn door Pensioenfonds Ballast Nedam vastgestelde percentages. 

Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Pensioenkring Douwe Egberts

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring Douwe Egberts goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
van oktober tot oktober
2020 0,00% 0,99%
2019 0,88% 1,64% 
2018 1,10% 1,33% 
2017 1,00% 1,34%
2016 0,00% 0,36%


Per 1 april 2018 zijn de pensioenaanspraken en -rechten van Pensioenfonds Douwe Egberts overgegaan naar Stap Pensioenkring Douwe Egberts. De hierboven tot en met 2017 genoemde percentages zijn de door Pensioenfonds Douwe Egberts vastgestelde percentages.

Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.

Pensioenkring SVG

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit vindt alleen plaats als:

 • de financiële situatie van Stap Pensioenkring SVG goed genoeg is en
 • het bestuur van het algemeen pensioenfonds besluit om toeslag te verlenen

Verhoging
In de afgelopen vijf jaar zijn de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:


verhoging pensioen stijging prijzen
2020 0,00% 0,99% (oktober 2019 tot oktober 2020)
2019 0,00% 1,64% (oktober 2018 tot oktober 2019)
2018 0,04% 1,47% (oktober 2017 tot oktober 2018)
2017 0,00% 1,47% (oktober 2016 tot oktober 2017)
2016 0,00% 0,01% (januari 2016 tot oktober 2016)


Verlaging
Als wij een tekort hebben, moeten wij een herstelplan schrijven. Werkt ons herstelplan niet, of niet snel genoeg? Dan is het mogelijk dat wij uw pensioen verlagen. Die maatregel nemen wij alleen als niets anders heeft geholpen. Wij hebben de pensioenen nog nooit verlaagd.


Vakantiegeld zit al in uw pensioen
Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt. 
 

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan
Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen. Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt. 

 • Heeft u nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor u het gunstigst is op de website van de Belastingdienst
 • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting. 
 • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?
Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw pensioen wordt dan hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.
 

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

 1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
 2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2021 is de bijdrage Zvw 5,75% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 279,41 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 58.311? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland?
Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.
 

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2021

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

 • Een scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap als u niet in Nederland woont.
 • U woont niet in Nederland en u overlijdt. Uw familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons doorgeven.
 • U krijgt een wezenpensioen en u stopt met studeren.
 • U verhuist naar of in het buitenland.
   

Heeft u nog vragen?

Op onze website vindt u veel informatie over uw pensioen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.