Zoeken

Welkom Pensioenkring GE Nederland

01-09-2021

Wij heten alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds GE welkom bij Stap.

Met ingang van 1 september 2021 heeft Pensioenfonds GE de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap. De Nederlandsche Bank heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht naar Stap.

Eigen pensioenkring

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 2.600 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring GE Nederland. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap overgaan, bedraagt ongeveer 650 miljoen euro.

De huidige pensioenregeling van Pensioenfonds GE wordt vanuit Pensioenkring GE Nederland voorgezet. Pensioenkring GE Nederland heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het strategische beleggingsbeleid en het toeslagbeleid gewaarborgd.

Zeer verheugd

Stap is zeer verheugd met het openen van de nieuwe pensioenkring. Bestuursvoorzitter Huub Popping: "Wij heten de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds GE van harte welkom bij Stap. En we bedanken General Electric en Pensioenfonds GE voor het vertrouwen in Stap. We kijken uit naar een plezierige samenwerking met het Belanghebbendenorgaan en de aangesloten werkgevers."

Stap voert intussen het pensioen uit voor circa 50.000 deelnemers, binnen 7 pensioenkringen, met een belegd vermogen van ruim 8,2 miljard euro.