Zoeken

Wat is een dekkingsgraad en waarom is die zo belangrijk?

14-06-2022

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds of een pensioenkring. Bij Stap heeft iedere pensioenkring een eigen dekkingsgraad.  

Wat is een dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of een pensioenkring nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van de pensioenkring te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenen van alle deelnemers, nu en in de toekomst). De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Iedere pensioenkring zet elke maand de beleidsdekkingsgraad op de website. Als deelnemer kun jij op die manier in één oogopslag zien hoe jouw pensioenkring ervoor staat.

Meer dan één dekkingsgraad

Hieronder zetten we op een rijtje welke dekkingsgraden er zijn. En leggen we je uit wat iedere dekkingsgraad laat zien. Voor jouw pensioen is de beleidsdekkingsgraad  een van de graadmeters. 

De actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad noemen we ook wel de maanddekkingsgraad. Dat komt omdat we die maandelijks bepalen. Het gaat om een maandelijkse momentopname en daarom kan de actuele dekkingsgraad behoorlijk schommelen. Dat komt dan vooral door de rente en de resultaten van de beleggingen.  

Daalt de rente? Dan moet een pensioenkring meer geld in kas hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. En dan daalt de actuele dekkingsgraad. Stijgt de rente? Dan stijgt de actuele dekkingsraad mee omdat de pensioenkring dan minder geld in kas hoeft te hebben. Stijgen de opbrengsten uit beleggingen? Dan neemt de hoeveelheid geld in kas toe. Daardoor stijgt de actuele dekkingsgraad. En ook hier geldt: is het andersom? Dan daalt de actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Je zou het bijna een ‘jaardekkingsgraad’ noemen, maar dat doet niemand. Omdat het een gemiddelde is, schommelt de beleidsdekkingsgraad veel minder dan de actuele dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een pensioenkring minimaal aan reserve in kas moet hebben (buffer) om nu én in de toekomst de pensioenen te betalen. Komt de beleidsdekkingsgraad onder de grens van de vereiste dekkingsgraad? Dan spreken we van een reservetekort.

De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenkring. Deze is namelijk afhankelijk van de risicohouding van de pensioenkring. Hoe meer financiële risico's een pensioenkring neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad moet zijn. De manier waarop de beleggingsportefeuille is ingericht, heeft hier grote invloed op. Aandelen zijn bijvoorbeeld een risicovolle beleggingscategorie. Dus hoe meer een pensioenkring belegt in aandelen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad (buffer) moet zijn.

Komt de beleidsdekkingsgraad onder de grens van de vereiste dekkingsgraad? Dan moet een pensioenkring een herstelplan maken voor toezichthouder DNB. Hierin laat de pensioenkring zien hoe hij binnen 10 jaar herstelt naar de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenkring.

De minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de grens aan van de minimaal benodigde buffer. Komt de beleidsdekkingsgraad onder deze grens? Dan spreken we van een dekkingstekort. Een pensioenkring heeft dan te weinig geld om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De minimaal vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenkring, maar ligt meestal rond 104%. Dit betekent dat een pensioenkring € 1,04 in kas moet hebben voor elke euro aan pensioenverplichtingen.

Blijft de beleidsdekkingsgraad 5 jaar achter elkaar onder die grens? Dan moet een pensioenkring de pensioenen verlagen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Ten slotte

Ben je er nog? Dan ben je een volhouder. Knap gedaan! Maar het mooie is: je hoeft het allemaal niet te onthouden. Wil je weten hoe financieel gezond je pensioenkring is? Kijk dan naar de dekkingsgraad. Elke maand vind je de dekkingsgraad bij jouw pensioenkring.