Zoeken

Uitstel invoering APF

07-04-2015
Uitstel invoering APF

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 3 april jl. de Eerste Kamer laten weten meer tijd nodig te hebben om te komen tot lagere wetgeving.  Zowel de Tweede Kamer als ook marktpartijen die een APF aan het oprichten zijn hebben vragen gesteld.  Onderwerpen welke vooral worden genoemd zijn vrijwillige pensioenregelingen, bestuurlijke inzet, collectieve waardeoverdrachten en werkkapitaal.  De staatssecretaris wil de pensioensector van harte uitnodigen om te reageren op het conceptontwerpbesluit.  Dit besluit wordt binnen enkele weken verwacht.  De inwerkingtreding wordt nu voorzien op 1 januari 2016.