Zoeken

Tussentijdse verhoging pensioen sneller mogelijk

11-07-2022
Tussentijdse verhoging pensioen sneller mogelijk

De regering heeft met een tijdelijke maatregel de mogelijkheden voor het verhogen van pensioenen verruimd. Hieronder leggen wij uit wat dat voor uw pensioen bij Stap betekent.

Hoe werkt deze mogelijkheid ?

Voordat een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen, moet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden gemiddeld 110% of meer zijn geweest. Die gemiddelde dekkingsgraad noemen we de beleidsdekkingsgraad. De regering gaat nu tijdelijk toestaan, dat pensioenfondsen al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% de pensioenen kunnen verhogen. Een pensioenfonds moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, om deze mogelijkheid te benutten.

De regering wil met deze maatregel de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel makkelijker maken.

Het nieuwe pensioenstelsel

Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2023 van kracht wordt. Het parlement heeft het wetsvoorstel inmiddels in behandeling. Pensioenfondsen hoeven het nieuwe stelsel niet in één keer door te voeren. Zij krijgen hier tot 1 januari 2027 de tijd voor. De tijd tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027 is dus een transitiefase.

In de transitiefase moeten pensioenfondsen besluiten, of ze alle pensioenen die vóór de overgang van het nieuwe stelsel zijn opgebouwd, meeverhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we dan het ‘invaren’ van de pensioenen.

De situatie bij Stap

Het bestuur van Stap bepaalt per pensioenkring elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Elke pensioenkring heeft een eigen toeslagbeleid. Op basis van de dekkingsgraad van de pensioenkring neemt het bestuur van Stap een besluit over het verhogen van pensioenen.

Bij Stap worden de pensioenen verhoogd op 31 december als de beleidsdekkingsgraad van de pensioenkring dat toelaat. De beleidsdekkingsgraad waar naar gekeken wordt, is die van 30 september.

Te nemen besluit

Het bestuur van Stap gaat eind september besluiten, of de extra verhoging kan worden doorgevoerd. Dat besluit wordt per pensioenkring genomen. In november wordt besloten, of  de nieuwe regels ook nog een verhoging per 31 december 2022 mogelijk maken. Voor die verhoging wordt dan gekeken naar de dekkingsgraad op 30 september 2022.

Het bestuur zal vaststellen of aan de voorwaarden voor de regeling is voldaan. Die voorwaarden zijn:

  • De werkgever(s) en werknemers die de pensioenregeling hebben afgesproken, moeten de intentie hebben uitgesproken dat zij de pensioenen willen invaren.
  • Het pensioenfonds moet met een berekening laten zien, dat de extra verhoging voor alle deelnemers evenwichtig is.
  • Als het pensioenfonds op 31 december 2021 al een verhoging had toegepast, moeten die verhoging en de extra verhoging, bij elkaar worden opgeteld. Samen mogen die verhogingen dan niet uitkomen boven de pensioenverhoging die op 31 december 2021 maximaal was toegestaan op basis van het toeslagbeleid van de pensioenkring. Als op 31 december 2021 al de maximale verhoging was toegepast, is er dus geen ruimte voor de tussentijdse verhoging.

Wilt u weten wat dit voor uw pensioenkring betekent? 

 

Pensioenkring GE Nederland

De pensioenen zijn per 31 december 2021 volledig verhoogd. Dit bekent dat geen verdere pensioenverhoging mogelijk is. In november wordt besloten over de verhoging per 31 december 2022.

Pensioenkring 2

Er is geen reguliere verhoging van de pensioenen geweest per 31 december 2021. Sommige deelnemers ontvingen een verhoging uit het toeslagdepot dat is ontstaan na de verhuizing naar deze pensioenkring.  

Pensioenkring DE

Pensioenkring Douwe Egberts heeft per 31 december 2021 een volledige pensioenverhoging gehad. Dit bekent dat geen verdere pensioenverhoging mogelijk is. In november wordt besloten over de verhoging per 31 december 2022.

Pensioenkring Eastman

Er heeft geen volledige verhoging plaatsgevonden per 31 december 2021. Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregel toegepast kan worden en een extra verhoging mogelijk is.

Pensioenkring SVG

Er heeft geen volledige verhoging plaatsgevonden per 31 december 2021. Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregel toegepast kan worden en een extra verhoging mogelijk is.

Pensioenkring Holland Casino

Er heeft geen volledige verhoging plaatsgevonden per 31 december 2021. Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregel toegepast kan worden en een extra verhoging mogelijk is.

Pensioenkring Ballast Nedam

Er heeft geen volledige verhoging plaatsgevonden per 31 december 2021. Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregel toegepast kan worden en een extra verhoging mogelijk is.

Pensioenkring TotalEnergies Nederland

Er heeft geen volledige verhoging plaatsgevonden per 31 december 2021. Er wordt gekeken of de tijdelijke maatregel toegepast kan worden en een extra verhoging mogelijk is.