Zoeken

Transitie: de bewezen succesfactoren

16-02-2017
Blog: transitie de bewezen factoren

De komst van Algemeen Pensioenfondsen (APF) zoals Stap heeft de markt in beweging gebracht. Meerdere kleinere fondsen zoeken naar nieuwe uitvoerders. Een APF kan een goed alternatief zijn. Maar wat betekent die overgang naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Hoe pakt Stap zo’n transitie aan? Zijn er risico’s aan verbonden? Voor Stap staan samenwerking, kwaliteit, professionele projectorganisatie en communicatie aan de basis van een transitie.

Een transitie is een complex proces dat ongeveer zes tot negen maanden kan duren. Dat weten we uit ervaring: Stap heeft meerdere transities met succes afgerond. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de belangrijkste vragen én antwoorden rond een transitie?

Hoe pakt Stap in grote lijnen een transitie aan?
Na de aanloopperiode waarin we afspraken maken met de latende partij (het pensioenfonds dat overdraagt), start de transitieperiode. Hierin gaan we – met een beproefd transitieplan – aan de slag met de inrichting van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer. Een stuurgroep, waarin de latende partij is vertegenwoordigd, borgt de regie van de transitie. Uiteindelijk vindt natuurlijk de overdracht van alle verplichtingen en het vermogen plaats. Uitermate belangrijk in het hele proces is de projectleider: het succes staat of valt met zijn regie over het project. Bovendien werken we bij transitietrajecten altijd nauw samen met latende partij: we vormen samen een projectorganisatie.

Waarin onderscheidt Stap zich van andere pensioenuitvoerders?
Onze uitbestedingspartners zijn bijzonder ervaren: het vermogensbeheer ligt bij TKP Investments en de pensioenadministratie bij TKP Pensioen. Ze hebben een bewezen staat van dienst in transities. Wat ons zeker onderscheidt van anderen is onze effectieve en efficiënte aanpak (intensieve samenwerking), vaste contactpersonen en zorgvuldige communicatie. Ook – nadat de transitie is afgerond – richting deelnemers. Voor de transitie van de beleggingen kiezen wij niet de gemakkelijkste weg: we analyseren de hele portefeuille en streven naar zo laag mogelijke kosten. Ons doel is om, in het belang van de deelnemer, zoveel mogelijk van het belegde vermogen in stand te houden.

Hoe dekt Stap de risico’s van een transitie?
Onderdeel van onze aanpak is een gedegen risicoanalyse. Dat is overigens ook een voorwaarde die De Nederlandsche Bank stelt. Daarnaast is er natuurlijk een accountant die een controle uitvoert. Cruciaal voor risicobeheersing is onze werkwijze en aanpak, zoals hiervoor geschetst: de inzet van een ervaren projectleider, een professionele projectorganisatie, een bewezen implementatieplan, intensief teamwork en bovenal ervaring. Het bewijs dat de aanpak werkt is inmiddels geleverd: Stap heeft een aantal geslaagde transitietrajecten op zijn naam staan. Majeure operaties die we professioneel tot een goed einde hebben gebracht.